Budżet obywatelski Konstancin-Jeziorna 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Konstancin-Jeziorna 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.04.2018 - 30.04.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 07.05.2018 - 25.05.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 06.06.2018
  4. Głosowanie 01.09.2018 - 16.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 28.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Konstancin-Jeziorna 2018: zasady

WYNIKI znajdziecie tutaj: https://konstancin.budzet-obywatelski.org/wyniki

Najpopularniejszym projektem został "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie", który zajął pierwsze miejsce w głosowaniu.

_______________________________________________

Budżet Obywatelski, inaczej partycypacyjny , stanowią środki finansowe budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczane na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Gminy w 2019 r.

W tym roku do rozdysponowania jest 800 tys. zł, z czego: 500 tys. zł z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne i 300 tys. zł na projekty z zakresy m.in.: kultury, sportu i rekreacji.
Dowolną liczbę projektów do BO może zgłosić mieszkaniec Gminy, który w dniu jego złożenia ukończył 13 lat.
Do Formularza należy dołączyć listę co najmniej 15 osób popierających projekt. Każdy mieszkaniec Gminy, który w dniu składania projektu musiał mieć ukończone 16 lat i mógł poprzeć dowolną liczbę projektów.
Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje projekty od 3 do 30 kwietnia 2018.
Wyboru projektów BO do realizacji dokonują mieszkańcy Gminy na jeden z poniższych sposobów:
- przy użyciu karty do głosowania - osobiście w punkcie wyznaczonym przez Urząd lub korespondencyjnie wysyłając kartę do głosowania na adres Urzędu,
- poprzez system do głosowania dostępny na stronie internetowej: konstancin.budzet-obywatelski.org.

Głosować mogli mieszkańcy Gminy, którzy w dniu głosowania mieli ukończone 16 lat.
Głosujący może oddać swój głos tylko na jednej karcie do głosowania. Jeśli głosujący odda głos na więcej niż jednej karcie lub na więcej sposobów wówczas wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne.
Głosowanie na zakwalifikowane projekty zaplanowano od 1 do 16 września 2018 r. Lista zwycięzców powinna zostać ogłoszona do do 28 września 2018 r.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Lokalizacja: ul. Warszawska 32, 05-510 Konstancin-Jeziorna Telefon 22 756 48 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości