Budżet obywatelski Konstancin-Jeziorna 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Konstancin-Jeziorna 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.04.2017 - 28.04.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.06.2017
  3. Głosowanie 04.09.2017 - 15.09.2017
  4. Ogłoszenie wyników 27.09.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Konstancin-Jeziorna 2017: zasady

Budżet Obywatelski, inaczej partycypacyjny , stanowią środki finansowe budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczane na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Gminy w 2018 r.

Dowolną liczbę projektów do BO mógł zgłosić mieszkaniec Gminy, który w dniu jego złożenia ukończył 13 lat. Do formularza należało dołączyć listę co najmniej 15 osób popierających projekt. Każdy mieszkaniec Gminy, który w dniu składania projektu musiał mieć ukończone 16 lat i mógł poprzeć dowolną liczbę projektów.
W przypadku, gdy projektodawcą była osoba niepełnoletnia, do formularza należało dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje projekty od 3 do 28 kwietnia 2017 r.
Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty odbyło się w terminie: 4 - 15 września 2017 r. .

Wybrane, zwycięskie projekty: "Bezpieczna Parcela – kamery monitorujące wieś Parcela", "Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie", "Komputer nie tylko dla seniora".

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Lokalizacja: ul. Warszawska 32, 05-510 Konstancin-Jeziorna Telefon 22 756 48 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości