Budżet obywatelski Końskie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Końskie 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 10.07.2018
  2. Głosowanie 05.09.2018
  3. Ogłoszenie wyników 10.10.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Końskie 2018: zasady

Wartość każdej zgłoszonej inwestycji nie może przekraczać 100 tysięcy złotych. Zrealizowanych będzie pięć inwestycji. W Końskich odbyły się 4 edycje, zrealizowano 15 zadań, kolejne pięć jest na 2019 rok. Zawsze jest przeznaczone 500 tysięcy złotych, a jedno zadanie nie może przekraczać wartości 100 tysięcy złotych.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Końskie

Lokalizacja: ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie Telefon 41 372 32 49
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości