Budżet obywatelski Końskie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Końskie 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 10.07.2018 - 14.12.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 14.12.2018 - 31.12.2018
  3. Głosowanie 02.01.2019 - 31.01.2019
  4. Ogłoszenie wyników 06.02.2019
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Końskie 2018: zasady

Wartość każdej zgłoszonej inwestycji nie może przekraczać 100 tysięcy złotych. Zrealizowanych będzie pięć inwestycji. W Końskich odbyły się 4 edycje, zrealizowano 15 zadań, kolejne pięć jest na 2019 rok. Zawsze jest przeznaczone 500 tysięcy złotych, a jedno zadanie nie może przekraczać wartości 100 tysięcy złotych.

Zgłoszona propozycja zadania musiała być poparta podpisami, co najmniej 15 mieszkańców gminy.

Następnie zaproponowane projekty poddane zostały weryfikacji przez komisję do spraw budżetu obywatelskiego. Do budżetu na rok 2019 zgłoszono trzynaście zadań. Pozytywną opinię uzyskało dziewięć z nich.

Na liście zadań dopuszczonych do głosowania znalazły się następujące zadania:

Budowa placu do ćwiczeń z zestawem urządzeń sprawnościowych STHENOS i renowacja boiska na placu zabaw we wsi Koczwara;

Kontynuacja zadania zadania związanego z budową placu zabaw dla dzieci i 50 plus przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie;

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskich w specjalistyczny sprzęt ratownictwa drogowego;

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Wiejskim Domu Kultury w Kornicy wraz z wyposażeniem w oświetlenie oraz utwardzeniem nawierzchni;

„Edukacyjny Przystanek Rowerowy” przy zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli;

Budowa szkolnego kompleksu zabawowo-sportowego przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Rogowie;

Budowa drugiego etapu krytej trybuny na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej w Końskich;

Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie; Przebudowa ulicy Fabrycznej w Nieświniu.

Wśród odrzuconych przez komisję weryfikacyjną zadań znalazły się: Wykonanie nawierzchni sztucznej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nieświniu; Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 746 pomiędzy Końskimi a Modliszewicami ; Zaprojektowanie i doświetlenie miejscowości Bedlno - Bedlno Karczonek; Budowa chodnika na ulicy Podmiejskiej i Zachodniej w Rogowie.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Końskie

Lokalizacja: ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie Telefon 41 372 32 49
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości