Budżet obywatelski Konin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Konin 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2017 - 31.03.2017
  2. Głosowanie 01.09.2017 - 10.09.2017
  3. Ogłoszenie wyników 22.09.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Konin 2017: zasady

Koniński Budżet Obywatelski został wprowadzony w 2015 roku i do dyspozycji mieszkańców zostało przekazane 2 mln złotych. W kolejnych latach ta kwota się nie zmieniała. Do tej pory zrealizowano aż 66 projektów, a jej łączna wartość to 6 000 000 złotych.
Wniosek, który później przechodzi weryfikację i zostaje poddany głosowaniu, złożyć może każdy mieszkaniec, mający w dniu składania wniosku ukończone 16 lat. Są one składane w terminie od 1 do 31 marca 2017 roku, a jego realizacja dotyczyć będzie roku 2018. Pozytywne opinie przechodzą do kolejnego etapu, natomiast w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku wydział zobligowany jest przesłać wnioskodawcy pisemne uzasadnienie. Jednak istnieje prawo odwołania od negatywnej opinii w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy, mający w dniu głosowania ukończony 16 rok życia. Głosowanie odbywa się osobiście w lokalu wyborczym lub elektroniczne poprzez stronę www.kbo.konin.pl. Za ważnie oddany głos uznaje się zaznaczenie na Karcie do głosowania maksymalnie 3 wniosków. W przypadku zaznaczenia większej ilości wniosków głos uznaje się za nieważny.
Jako wybrane wnioski uznaje się zadania, które uzyskały największą ilość głosów i nie więcej niż o wartość całkowitej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski w danym roku budżetowym.

Wyniki:

Projekty duże:

1. Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu
2. Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością

Projekty małe:

1. Nowe schody w Koperniku
2. Ścianka treningowa do tenisa ziemnego wykonana z parabolicznych modułów polimerowych. Wysokiej jakości ścianka tenisowa dla profesjonalistów jak i amatorów.
3. Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 2 do 10 lat z miasta Konina

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Koninie

Lokalizacja: Plac Wolności 1, 62-500 Konin Telefon 63 240 11 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości