Budżet obywatelski Konin 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Konin 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 15.07.2019 - 31.08.2019
  2. Składanie wniosków projektów 01.03.2019 - 31.03.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.04.2019 - 30.06.2019
  4. Głosowanie 01.09.2019 - 08.09.2019
  5. Ogłoszenie wyników 09.09.2019 - 24.09.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Konin 2019: zasady

Koniński Budżet Obywatelski został wprowadzony w 2015 roku i do dyspozycji mieszkańców zostało przekazane 2 mln złotych. W kolejnych latach ta kwota się nie zmieniała, aż w 2019 roku w KBO 2020 w puli znalazły się 3 mln złotych.

Jak wygląda procedura BO 2020? Złożony wniosek później przechodzi weryfikację i zostaje poddany głosowaniu. Złożyć go może każdy mieszkaniec, mający w dniu składania wniosku ukończone 16 lat. Projekty z pozytywną opinię przechodzą do kolejnego etapu, natomiast w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku wydział zobligowany jest przesłać wnioskodawcy pisemne uzasadnienie. Jednak istnieje prawo odwołania od negatywnej opinii w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy, mający w dniu głosowania ukończony 16. rok życia. Głosowanie odbywa się osobiście w lokalu wyborczym lub elektroniczne poprzez stronę www.kbo.konin.pl.

Za ważnie oddany głos uznaje się zaznaczenie na karcie do głosowania maksymalnie 3 wniosków. W przypadku zaznaczenia większej ilości wniosków głos jest nieważny.

Jako wybrane wnioski uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów. Ważne jednak jest to, że realizacja tych projektów nie może przekroczyć wartości całkowitej kwoty przeznaczonej na Koniński Budżet Obywatelski. W ramach KBO do wykonania wybierane są projekty małe i duże. Na te pierwsze w puli są 2 mln zł, a na projekty duże może zostać wydany maksymalnie milion.

W szóstej edycji KBO na rok 2020, mieszkańcy wybrali do realizacji następujące projekty:
- DROGA PIESZO-ROWEROWA ŁĄCZĄCA UL. JANA PAWŁA II OD MOSTU NA KANALE ŚLESIŃSKIM Z UL. STAROMORZYSŁAWSKĄ (projekt duży),
- NOWE BUDY DLA BEZDOMNYCH PSIAKÓW W SCHRONISKU,
- LECZENIE I OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI
BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO I UTWARDZENIE ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH NA HAŁDACH W KONINIE
BUDOWA OGRODU ZIMOWEGO WRAZ Z HORTITERAPIĄ DLA PACJENTÓW HOSPICJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KONINIE,
- SZAFKI UBRANIOWE SZKOLNE DLA UCZNIÓW SP 6 W KONINIE,
- ROLKOWISKO,
- BIEŻNIA REKREACYJNA TARTANOWA DLA MIESZKAŃCÓW III OSIEDLA,
- „BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KONINIE”,
- POMOC SKRZYWDZONYM ZWIERZĘTOM,
- MIEJSCE SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW 5 OSIEDLA – II ETAP,
- PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ŁAZIENKI SZKOLNEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE,
- BEZPIECZNA KALISKA - AKTYWNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC KALISKIEJ I SOLNEJ,
- „BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W REGIONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KONINIE”,
- DOPOSAŻENIE CZYTELNI W FILII CHORZEŃ UL. FIKUSOWA 8 I FILII „MEDYCZNEJ” UL. SZPITALNA 45 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE,
- PLAC ZABAW „DZIECIĘCE MARZENIA”,
- REALIZACJA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY ULICY JANA PAWŁA II W POBLIŻU SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PORTOWĄ,
- NAUKOWO-SENSORYCZNY PARK DOŚWIADCZEŃ NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 4 „BIAŁY KONINK” NA OS. SIKORSKIEGO W STARYM KONINIE,
- ŁÓDŹ RATUNKOWA DO DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH I POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA AKWENACH WODNYCH MIASTA KONINA,
- Z KSIĄŻKĄ PO DRODZE 2,
- JADŁODZIELNIA SERCEM PRZYPRAWIONA – ROZWIJANIE PROJEKTU,
- AUTOMATYCZNA BRAMA GARAŻOWA DLA STRAŻAKÓW - BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO ORAZ SZYBKOŚĆ WYJAZDU,
- SPRZĘT SZKOLENIOWY I RATOWNICZY DLA WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W KONINIE
KONIN LUBI KSIĄŻKI 5.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Koninie

Lokalizacja: Plac Wolności 1, 62-500 Konin Telefon 63 240 11 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości