Budżet obywatelski Konin 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Konin 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 31.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.04.2018 - 30.06.2018
  3. Głosowanie 01.09.2018 - 09.09.2018
  4. Ogłoszenie wyników 24.09.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Konin 2018: zasady

Koniński Budżet Obywatelski został wprowadzony w 2015 roku i do dyspozycji mieszkańców zostało przekazane 2 mln złotych. W kolejnych latach ta kwota się nie zmieniała. Zgodnie z Uchwałą Nr 639 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 zmienia się podział środków z ogólnej puli 2.000.000,00 zł na:
- zadania do 100.000,00 zł.
Wniosek, który później przechodzi weryfikację i zostaje poddany głosowaniu, złożyć może każdy mieszkaniec, mający w dniu składania wniosku ukończone 16 lat. Są one składane w terminie od 1 do 31 marca 2018 roku, a jego realizacja dotyczyć będzie roku 2019. Pozytywne opinie przechodzą do kolejnego etapu, natomiast w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku wydział zobligowany jest przesłać wnioskodawcy pisemne uzasadnienie. Jednak istnieje prawo odwołania od negatywnej opinii w ciągu 14 dni od jej doręczenia.
Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy, mający w dniu głosowania ukończony 16 rok życia. Głosowanie odbywa się osobiście w lokalu wyborczym lub elektroniczne poprzez stronę www.kbo.konin.pl. Za ważnie oddany głos uznaje się zaznaczenie na Karcie do głosowania maksymalnie 3 wniosków. W przypadku zaznaczenia większej ilości wniosków głos uznaje się za nieważny.
Jako wybrane wnioski uznaje się zadania, które uzyskały największą ilość głosów i nie więcej niż o wartość całkowitej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski w danym roku budżetowym.

W piątej edycji Budżetu Obywatelskiego najwięcej głosów otrzymały projekty:
1. Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami
2. Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.
3. Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu
4. Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy
5. Plac Wolności Dzieciom - "Skacząca" fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac
6. Remont chodników Miasta wokół os. Zatorze - kontynuacja prac wykonanych przez Miasto Konin
7. Kastracja i leczenie kotów wolnożyjących
8. Siłownia zewnętrzna dla III osiedla
9. Zabawa bez barier. Place zabaw dla niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw
10. Z książką po drodze
11. Schody nad Wartę
12. Senior czyta książki - zakup książek z duża literą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii
13. Siłownia zewnętrzna na V osiedlu
14. Prawdziwe iluminacje świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie - piękne, duże, mrugające konstrukcje na kształt gigantycznego prezentu
15. Parkour park
16. Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej na hałdach
17. "Radość i zabawa z Kosmatkiem" - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci
18. Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze
19. Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu
20. Rozświetlamy Stary Konin
21. Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP
22. Konin lubi książki 4
23. Tulipany na Dworcowej - kontynuacja

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Koninie

Lokalizacja: Plac Wolności 1, 62-500 Konin Telefon 63 240 11 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości