Budżet obywatelski Komorniki 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Komorniki 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 15.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.09.2017 - 29.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 02.10.2017
  4. Głosowanie 02.10.2017 - 15.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 26.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Komorniki 2017: zasady

Propozycję projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy zameldowany mieszkaniec gminy, który w dniu rozpoczęcia konsultacji ma ukończone 15 lat. Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zrealizowanych wyłącznie na terenie będącym własnością gm. Komorniki. Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł - dla zadań inwestycyjnych i 10 000 tys. zł - dla zadań nieinwestycyjnych. Zgłoszony projekt jest ważny, jeśli jest poparty przynajmniej 30 podpisami osób uprawionych do głosowania (nie wliczając podpisu wnioskodawcy). Prawo udziału w głosowaniu ma każdy zameldowany mieszkaniec Gminy Komorniki, który w dniu rozpoczęcia konsultacji ma ukończone 15 lat.Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: komorniki.budzet-obywatelski.org oraz w wyznaczonych punktach na terenie gminy, w specjalnie przeznaczonych do tego urnach do głosowania. Zwyciężają projekty, które otrzymały najwięcej głosów.
Ostatecznie, po ocenie merytorycznej, do głosowania zostało dopuszczonych 11 wniosków. W tej grupie znalazły się tylko dwa projekty „miękkie”, dlatego decyzją zespołu wspierającego nie zostały one poddane głosowaniu, a przekazane automatycznie do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki. Są to: spływ kajakowy od przystani wędkarskiej na akwenie jeziora Rosnówko do plaży gminnej na jeziorze Chomęcickim i z powrotem oraz szreniawskie młodzieżowe igrzyska sportowe, czyli organizacja 12 zawodów sportowych - raz w miesiącu, za każdym razem w innej dyscyplinie sportowej.

Z dziewięciu projektów inwestycyjnych, których wartość nie mogła przekraczać 100 tys. zł. najwięcej głosów zdobyły:
1. Plaża w Chomęcicach: zorganizowanie plaży m.in. z boiskiem do piłki plażowej, atrakcjami dla dzieci, nasadzeniem drzew i roślin, toaletami, przebieralniami.
2. Tor dla rolkarzy i rowerzystów w Wirach: budowa toru dla rolkarzy i rowerzystów na terenie przy boisku Orlik.
3. Droga do szkoły w Komornikach: modernizacja przejść dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) poprzez modernizację nawierzchni przed przejściami (zastosowanie warstwy antypoślizgowej) oraz dodanie pulsacyjnych diod zatopionych w jezdni, mających na celu zwrócenie uwagi kierowców na osoby znajdujące się na przejściu.
4. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach
5. Pumptruck Plewiska: miejsce do ćwiczenia jazdy na rowerze - tor o specjalnie ukształtowanej, falistej nawierzchni i wyprofilowanych zakrętach.

Ciekawostki: Największa liczba głosów oddana została przez mieszkańców Komornik, a najstarszą osobą głosującą była 94-letnia mieszkanka Wir.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Komorniki

Lokalizacja: ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki Telefon 61 810 77 51
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości