Budżet obywatelski Koluszki 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Koluszki 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 18.07.2017 - 17.08.2017
  2. Składanie wniosków projektów 18.08.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.09.2017 - 01.10.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 02.10.2017
  5. Głosowanie 03.10.2017 - 15.10.2017
  6. Ogłoszenie wyników 16.10.2017 - 15.11.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Koluszki 2017: zasady

W 2017 roku po raz pierwszy w Koluszkach odbyło się głosowanie nad projektami w Budżecie Obywatelskim.
Najwięcej głosów dostały trzy projekty: modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku i placu zabaw w Katarzynowie (512 głosów), ścieżka rekreacyjno-rowerowa (448 głosów) i odwodnienie i drenaż nawierzchni boiska sportowego LKS w Gałkowie Dużym wraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej (415 głosów). Zostaną zrealizowane do końca 2018 roku.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Koluszki

Lokalizacja: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki Telefon 44 725 67 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości