Budżet obywatelski Kobylnica 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kobylnica 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.04.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.08.2017 - 18.08.2017
  3. Głosowanie 21.08.2017 - 07.09.2017
  4. Ogłoszenie wyników 20.09.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kobylnica 2017: zasady

Każdy mieszkaniec gminy może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na jakie zadania pieniądze z budżetu obywatelskiego zostaną przeznaczone. Budżet obywatelski podzielono na pięć grup co ma przełożyć się na zróżnicowany podział środków i rozwój. I tak pierwsza grupa obejmuje miejscowości: Bzowo, Dobrzęcino, Kczewo – Rozłęka, Komiłowo, Komorczyn, Lulemino – Maszkowo, Słonowiczki – Ciechomice, Ścięgnica, Żelkówko – Żelki – Żelkowiec. Grupa druga to Kruszyna, Lubuń, Płaszewo, Runowo Sławieńskie, Sierakowo Słupskie, Słonowice, Zagórki – Zbyszewo, Zajączkowo, Zębowo. Trzecia obejmuje miejscowości: Bolesławice, Kuleszewo – Giełdoń, Reblino – Reblinko, Widzino, Wrząca. Do grupy z numerem cztery należy Kończewo, Kwakowo, Łosino, Sycewice – Miedzno, a do tej oznaczonej numerem pięć miesjcowość. Kobylnica.
W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018 przeznaczono 400 000 zł, w tym 350 000 zł na zadania infrastrukturalne i 50 000 zł na zadania społeczne w następującym podziale:
po 80 000 zł na każdą z pięciu grup wymienionych w ust. 2, w tym 70 000 zł na zadania infrastrukturalne i 10 000 zł na zadania społeczne.
Do budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania o charakterze infrastrukturalnym i społecznym o zasięgu gminnym (w każdej z pięciu grup), a wartość jednego zadania infrastrukturalnego nie może przekroczyć 70 000 zł brutto, wartość jednego zadania społecznego nie może przekroczyć 5 000 zł brutto.
Prawo zgłaszania zadań oraz głosowania posiadają osoby stale zamieszkujące na terenie gminy Kobylnica, które ukończyły 16 rok życia.

W głosowaniu BO i do realizacji w 2018 roku wybrano poniższe projekty (z grupy zadania infrastrukturalne):
- Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów w ciągu drogi gminnej - ul. Kościelnej w Sycewicach
- Zagospodarowanie terenów wokół jeziora Ścięgnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym
- Modernizacja i rozbudowa Boiska Piłkarskiego w Kobylnicy przy ul. Wodnej poprzez Zainstalowanie Nowoczesnego systemu nawadniającego i nagłaśniającego
- Budowa drogi na ul. Ogrodowej w Zajączkowie
- Renowacja Wielopokoleniowego Parku Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Kuleszewie III etap

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Kobylnica

Lokalizacja: ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica Telefon 59 842 90 70
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości