Budżet obywatelski Knurów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Knurów 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.03.2017 - 19.04.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.05.2017 - 02.06.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 05.06.2017 - 11.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 25.08.2017 - 31.08.2017
  5. Głosowanie 13.09.2017 - 23.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 05.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Knurów 2017: zasady

W tym roku do dyspozycji było 809 tysięcy złotych, podzielonych na pięć części po 161 800 zł na każdy rejon. . W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Knurów, który ukończył 16 lat. Głosy można było oddawać w formie papierowych kart do głosowania, w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej
Głosowanie na projekty w tegorocznym Budżecie Obywatelskim trwało od 13 do 23 września.
Wybrano siedem projektów w pięciu rejonach miasta.
Rejon I:
- Kino pod chmurką Summer’18
- Kreatywne warsztaty rodzinne

Rejon II:
- Trenujemy mózgi uczniów knurowskich szkół
- Ferie w szkole – dlaczego nie! – półkolonie w okresie ferii zimowych 2017/2018 w MSP-2

Rejon III:
- Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw

Rejon IV:
- Budowa otwartej siłowni zewnętrznej

Rejon V:
- Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice – Krzyżówka)

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Knurów

Lokalizacja: dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów Telefon +32 235 10 17
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości