Budżet obywatelski Kluczbork 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kluczbork 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 05.06.2017 - 31.08.2017
  2. Składanie wniosków projektów 03.07.2017 - 31.08.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.09.2017 - 29.09.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 02.10.2017
  5. Głosowanie 02.10.2017 - 29.10.2017
  6. Ogłoszenie wyników 31.10.2017
  7. Realizacja projektów 02.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kluczbork 2017: zasady

Miasto Kluczbork zostało podzielone na 5 obszarów. Każdy obszar może realizować zadania za max. kwotę 50 000 zł brutto.

Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyska największą liczbę głosów w danym obszarze, aż do wyczerpania puli 50 000 zł

Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

Zgłaszane projekty nie mogą być zlokalizowane na terenie jednostek organizacyjnych gminy.

Prawo do zgłaszania projektów oraz głosowania ma każdy mieszkaniec Kluczborka, który w danym roku kalendarzowym kończy 16 lat.

Głosowanie odbywa się w następujący sposób:
a) na stronie internetowej www.kluczbork.pl,
b) w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w Ratuszu Miejskim, w godzinach pracy poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania,

Wyniki głosowania na inwestycje zgłoszone do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego:
Obszar nr 1 - Osiedle Kolejowe
1. Kluczbork dla młodzieży. Aktywnie i bezpiecznie, ul. Ossowskiego, ul/ Norwida - 642 głosy
2. Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Kluczborku - 441 głosów
Obszar nr 2 - Osiedle Północ
3. Bezpieczeństwo i radość psów - psi park - wybieg na Błoniach Kluczborskich - 951
4. Zielony zakątek na Osiedlu Północ- Błonia- Strefa wypoczynku dla rodzin i seniorów - 477
Obszar nr 3 - Osiedle Malarzy i sąsiednie ulice
5. Aktywne podwórko- Strefa aktywności-ul. Kochanowskiego, Sienkiewicza i Reymonta - 633
6. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cybisa w Kluczborku - 556
7. Budowa parkingów wzdłuż budynku B od strony ul. Jagiellońskiej nr 11-15 w Kluczborku - 428
Obszar nr 4 - Centrum
8. Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej ul. Wołczyńska- teren DPS - 363
9. Zagospodarowanie alejki kasztanowej przy murach miejskich (ul. Pułaskiego - Krzywa) - 248
10. Remont podwórka-Wołczyńska 50-moje miejsce na świecie - 163
11. Utwardzenie terenu płytami ażurowymi przy ul. Damrota-Rynek - 84
Obszar nr 5 - południowa część Kluczborka
12. Zielony labirynt w Parku Miejskim - 675
13. Aktywny park - piramida linowa w Parku Miejskim - 391
14. Rekreacyjny Lasek w sąsiedztwie (ul. gen. Andersa) - 315
15. Plac Zabaw dla Wszystkich Dzieci przy ul. Batorego w Kluczborku - 287
16. Budowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kluczborku - 271
17. Boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki ulicznej - 266
18. Leżakowanie w Parku Miejskim - 206

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Kluczbork

Lokalizacja: ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork Telefon 77 418 27 58
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości