Budżet obywatelski Kluczbork 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Kluczbork 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.09.2019 - 27.09.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.09.2019 - 25.10.2019
  3. Głosowanie 25.11.2019 - 09.12.2019
  4. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Kluczbork 2019: zasady

Kluczborski Budżet Obywatelski na 2020 rok
• Miasto Kluczbork zostało podzielone na 3 obszary. Mapa poglądowa Kluczborka z zaznaczonymi dwoma obszarami oraz wykaz ulic w danym obszarze prezentujemy poniżej
• W obszarze I i II można realizować zadanie za max. kwotę 125 000 zł brutto. W obszarze III (park miejski) zadanie za max. kwotę 50 000 zł brutto
• Za wybrane do realizacji uznaje się zadanie, które uzyska największą liczbę głosów w danym obszarze, aż do wyczerpania puli 125 000 zł lub 50 000 zł (obszar III park miejski)
• Zgłaszane projekty nie mogą być zlokalizowane na terenie jednostek organizacyjnych gminy.
• Prawo do zgłaszania projektów oraz głosowania ma każdy mieszkaniec Kluczborka. W przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagany jest PESEL i podpis rodzica lub opiekuna prawnego (podpis nie dotyczy głosowania internetowego)
• Głosowanie odbywa się w następujący sposób: a) na stronie internetowej www.kluczbork.eu, b) w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców Kluczborka wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Kluczborka, poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania.
• Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania i nr PESEL oraz ją własnoręcznie podpisać (własnoręczny podpis nie dotyczy głosowania elektronicznego).
• Głosujący może zagłosować tylko na jedno zadanie, jeden raz, albo przez Internet, albo papierowo. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym zadaniu na karcie do głosowania.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Kluczbork

Lokalizacja: ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork Telefon +48 77 418 22 30
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości