Budżet obywatelski Kluczbork 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kluczbork 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 13.08.2018 - 18.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.10.2018 - 25.10.2018
  3. Głosowanie 26.11.2018 - 10.12.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Kluczbork 2018: zasady

To IV edycja Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2018 roku przeprowadzone zostaną procedury, a wybrane w głosowaniu wnioski zostaną zrealizowane w 2019 r.

W tej edycji miasto Kluczbork zostało podzielone na 2 obszary. Na terenie każdego mogą zostać zrealizowane zadania za maksymalną kwotę 125 000 zł brutto.

Wybrane do realizacji zostaną zadania z największą liczbą głosów, do wyczerpania puli 125 tys. zł. Jeśli na realizację kolejnego zabraknie pieniędzy, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

Zgłaszane projekty nie mogą być zlokalizowane na terenie jednostek organizacyjnych gminy.

Prawo do zgłaszania projektów oraz głosowania ma każdy mieszkaniec Kluczborka (sołectwa korzystają z budżetu sołeckiego). Dotychczas były to jedynie osoby po 16 r. życia. Obecnie w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagany jest PESEL i podpis rodzica lub opiekuna prawnego (podpis nie dotyczy głosowania internetowego).

Co ważne, nowością w BO na 2019 rok jest możliwość zgłaszania projektów i głosowania przez wszystkich mieszkańców Kluczborka, a nie tylko zameldowanych, których jest 22789.

Głosowanie odbywa się: a) na stronie internetowej www.kluczbork.eu, b) w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców Kluczborka wyznaczonych przez burmistrza Kluczborka, poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania.

Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania i nr PESEL oraz ją własnoręcznie podpisać (własnoręczny podpis nie dotyczy głosowania elektronicznego).

Głosujący może zagłosować tylko na jedno zadanie, jeden raz, albo przez Internet, albo papierowo. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym zadaniu na karcie do głosowania.

Projekty można zgłaszać od 13 sierpnia do 18 września 2018r.

Głosowanie odbędzie się w terminie: 26 listopada - 10 grudnia.

Projekty będą realizowane w 2019 roku.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Kluczbork

Lokalizacja: ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, 46-200 Kluczbork Telefon +77 4182758
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości