Budżet obywatelski Kłodawa 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kłodawa 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 02.10.2017
  2. Składanie wniosków projektów 04.10.2017 - 06.11.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 07.11.2017 - 10.11.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.11.2017
  5. Głosowanie 15.11.2017
  6. Ogłoszenie wyników 21.12.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kłodawa 2017: zasady

Budżet obywatelski jest aktywnym uczestnictwem mieszkańców w procesie zarządzania miastem Kłodawa. Realizowany w 2018 roku Budżet Obywatelski jest trzecią edycją takiego przedsięwzięcia w Kłodawie. Kwota została przydzielona na projekty o charakterze osiedlowym i jej łączna wartość to 400 000 zł. Projekty podzielono w równej części na osiedle nr 1 i 2. Tym samym, każde osiedle uzyskało kwotę 200 000 złotych.

Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat bądź też grupa mieszkańców zamieszkujących na osiedlu może złożyć wniosek za pośrednictwem strony internetowej gminy. Jedynym warunkiem jednak jest to, że formularz oraz lista poparcia będą stanowiły skan oryginalnych dokumentów. Swoje propozycje można także składać bezpośrednio w urzędzie.

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej i technicznej. Sprawdzony zostanie także kosztorys przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania Każdy wniosek nie może przekroczyć 200 000 zł.

Wszystkie projekty osiedlowe, które pozytywnie przeszły pełną weryfikację wzięły udział w glosowaniu. Można zrobić to na dwa sposoby: w jednym z wyznaczonych punktów w urzędzie lub elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interfejsu na stronie internetowej urzędu (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). W głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Kłodawy, który ukończył 16 lat, przy czym poparcie może wyrazić jedynie swojego osiedla, którego zamieszkuje.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdzono :
Ogółem w głosowaniu wzięło udział 1369 osób, głosów nieważnych oddano 5.

Osiedle Nr 2
1.Rekreacja i wypoczynek - Zielona Kraina na Osiedlu Górniczym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im.Białych Górników w Kłodawie - 689 głosów
2.Wymiana sieci centralnego ogrzewania - 411 głosów

Osiedle Nr 1
Aktywny Ampt - sport , integracja międzypokoleniowa, rekreacja i aktywizacja w Parku Górnika - 264 głosy

Podsumowanie wyników konsultacji:
W wyniku przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

1. Rekreacja i wypoczynek - Zielona Kraina na Osiedlu Górniczym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im.Białych Górników w Kłodawie,
2. Aktywny Ampt - sport , integracja międzypokoleniowa, rekreacja i aktywizacja w Parku Górnika

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Lokalizacja: ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa Telefon 63 27 30 622
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości