Budżet obywatelski Kłodawa 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kłodawa 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 04.10.2017 - 06.11.2017
  2. Realizacja projektów 01.01.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Kłodawa 2018: zasady

Budżet obywatelski jest aktywnym uczestnictwem mieszkańców w procesie zarządzania miastem Kłodawa. Realizowany w 2018 roku Budżet Obywatelski jest trzecią edycją takiego przedsięwzięcia w Kłodawie. Kwota została przydzielona na projekty o charakterze osiedlowym i jej łączna wartość to 400 000 zł. Projekty podzielono w równej części na osiedle nr 1 i 2. Tym samym, każde osiedle uzyskało kwotę 200 000 złotych.

Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat bądź też grupa mieszkańców zamieszkujących na osiedlu może złożyć wniosek za pośrednictwem strony internetowej gminy. Jedynym warunkiem jednak jest to, że formularz oraz lista poparcia będą stanowiły skan oryginalnych dokumentów. Swoje propozycje można także składać bezpośrednio w urzędzie.

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej i technicznej. Sprawdzony zostanie także kosztorys przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania Każdy wniosek nie może przekroczyć 200 000 zł.

Wszystkie projekty osiedlowe, które pozytywnie przeszły pełną weryfikację wzięły udział w glosowaniu. Można zrobić to na dwa sposoby: w jednym z wyznaczonych punktów w urzędzie lub elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interfejsu na stronie internetowej urzędu (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). W głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Kłodawy, który ukończył 16 lat, przy czym poparcie może wyrazić jedynie swojego osiedla, którego zamieszkuje.

Dokładny harmonogram zostanie dopiero podany do wiadomości.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Lokalizacja: ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa Telefon 63 27 30 622
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości