Budżet obywatelski Kisielice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kisielice 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 24.04.2018 - 25.05.2018
  2. Głosowanie 24.06.2018
  3. Ogłoszenie wyników 30.06.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Kisielice 2018: zasady

Zaplanowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski w roku 2019 ustalona zostaje na 100.000,00 zł. Środki mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących. Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego zostaną poddane weryfikacji pod względem merytorycznym i formalnym. Do głosowania zakwalifikują się te, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, powołany przez Burmistrza Kisielic.

Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice dokonują, w głosowaniu tajnym, mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Kisielice, którzy w dniu głosowania mają ukończone 15 lat.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kisielicach

Lokalizacja: ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice Telefon +55 2785500
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości