Budżet obywatelski Kisielice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kisielice 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 24.04.2018 - 25.05.2018
  2. Głosowanie 24.06.2018
  3. Ogłoszenie wyników 30.06.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Kisielice 2018: zasady

Zaplanowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski w roku 2019 ustalona zostałą na 100.000 zł. Środki mogły zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących. Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego były poddane weryfikacji pod względem merytorycznym i formalnym. Do głosowania zakwalifikowały się te, które zyskały pozytywną opinię Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, powołanego przez Burmistrza Kisielic.

Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice dokonali mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Kisielice, którzy w dniu głosowania mieli ukończone 15 lat.

Zgłoszonych zostało 10 projektów. W wyniku głosowania, które odbyło się 24 czerwca 2018 r. mieszkańcy Gminy wybrali tylko jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. Zwycięski projekt został przedłożony przez sołectwo Jędrychowo na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie”.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kisielicach

Lokalizacja: ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice Telefon +55 2785500
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości