Budżet obywatelski Kisielice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kisielice 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2017 - 18.08.2017
  2. Głosowanie 17.09.2017
  3. Ogłoszenie wyników 30.09.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kisielice 2017: zasady

Budżet Obywatelski (inaczej budżet partycypacyjny) to demokratyczne narzędzie, za pomocą którego - w ramach określonych zasad - mieszkańcy sami będą mogli decydować na co powinno się przeznaczyć środki finansowe w określonej części budżetu Gminy Kisielice.

Planowana kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski Gminy Kisielice w roku 2018 ustalona zostaje w wysokości 100.000 zł.

W ramach kwoty budżetu obywatelskiego, środki mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących.
Wybór zadań, spośród zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych na podstawie analizy, zostanie dokonany w wyniku głosowania mieszkańców, które zostanie przeprowadzone w dniu 17 września 2017 r.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kisielicach

Lokalizacja: ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice Telefon +55 2785500
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości