Budżet obywatelski Kisielice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kisielice 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2017 - 18.08.2017
  2. Głosowanie 17.09.2017
  3. Ogłoszenie wyników 18.09.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kisielice 2017: zasady

Kwota środków jaką przeznaczono na inauguracyjną edycję kisielickiego budżetu obywatelskiego to 100 000 złotych.
W jej ramach środki mogły zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów, które uzyskają największe poparcie wśród osób głosujących. Wybór zadań, spośród zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych na podstawie analizy, został dokonany w wyniku głosowania mieszkańców, które przeprowadzono 17 września 2017 roku.
W wyniku głosowania zwyciężył projekt "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach i wykonanie elewacji na budynku świetlicy".
Drugie miejsce zajął projekt "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „Pod chmurką”, czyli siłownia napowietrzna z elementami placu zabaw w Kisielicach" , a na trzecim miejscu uplasowało się Jędrychowo z projektem polegającym na modernizacji placu zabaw „Pod bocianim gniazdem”.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kisielicach

Lokalizacja: ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice Telefon +55 2785500
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości