Budżet obywatelski Kielce 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kielce 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.03.2017 - 03.04.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 20.04.2017 - 25.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017
  4. Głosowanie 02.09.2017 - 18.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 02.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kielce 2017: zasady

Co roku ratusz przeznacza na Budżet Obywatelski 5 milionów złotych, z tego 3,5 miliona złotych na inwestycje duże o wartości przekraczającej 150 tysięcy złotych oraz 1,5 miliona złotych na małe o wartości poniżej 150 tysięcy złotych. Jedna osoba może oddać głos na jeden duży projekt i trzy małe. Głosuje się przez internet albo w formie papierowej wysyłając głos pocztą albo wrzucając do urn ustawionych w miejskich jednostkach.
Nabór wniosków trwał od 20 marca do 3 kwietnia 2017 roku. Projekty mogły zgłaszać osoby, które ukończyły 16 lat i zebrały pod nim podpisy co najmniej 15 kielczan. Proponowane inwestycje mogą być realizowane wyłącznie na terenach należących do miasta. 20 kwietnia opublikowano wszystkie zgłoszone zadania, do 25 sierpnia trwała ich weryfikacja pod kątem spełnienia warunków regulaminu. 1 września opublikowano listę projektów dopuszczony do głosowania a głosowanie odbywało się 2-8 września.
2 października opublikowano listy inwestycji, które zakwalifikowano do realizacji w 2018 roku.

Oto wyniki głosowania w edycji 2017:
Na 42 projekty zagłosowało 39 tysięcy osób, z tego 32 tysiące przez internet a pozostałe w formie papierowej. Oddano w sumie 112 tysięcy głosów.
Wśród inwestycji dużych najwięcej zebrał ich Zespół Szkół Elektrycznych (9250 głosów) i przebudowa asfaltowych boisk wraz z budową siłowni zewnętrznej. Na inwestycję trzeba wydać 1,9 miliona złotych. Drugą lokatę zajął Międzyszkolny Kompleks Sportowo Rekreacyjny Uroczysko przy Szkole Podstawowej numer 27 i V Liceum Ogólnokształcącym imienia księdza Piotra Ściegiennego. Na ten projekt głosowało 7090 osób. To zadnie wyceniono na 3 miliony złotych, ale ono nie będzie realizowane.
Wśród małych inwestycji najwięcej głosów zebrał projekt modernizacji placu zabaw przy przedszkolu samorządowym na Uroczysku, a dalej budowa siłowni na alei Legionów 4, monitoringu na Białogonie, przebudowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 8. Dalsze miejsca zajęły modernizacje placów zabaw, czy budowy chodników i stref wypoczynku. W sześciu punktach Kielc zamontowane zostaną mapy miasta, z których będą mogły korzystać osoby widzące i niedowidzące. Przy Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Langiewicza powstanie boisko do siatkówki plażowej. Na Podkarczówce przy Kryształowej zostanie wybudowany parking. Poparcie zyskał też projekt urządzenia chodnika od ulicy Klonowej do zalewu. Listę 22 małych zadań, które będą realizowane zamyka plac zabaw ze ścieżką zdrowa na Ślichowicach w rejonie ulicy Sylurskiej, oddano na niego 820 głosów.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Kielce

Lokalizacja: Rynek 1, 25-303 Kielce Telefon +41 3676000
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości