Budżet obywatelski Kęty 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kęty 2017: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 21.06.2017 - 19.10.2017
 2. Maraton pisania wniosków 21.06.2017 - 19.07.2017
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 13.06.2017 - 31.10.2017
 4. Składanie wniosków projektów 21.06.2017 - 19.07.2017
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 23.07.2017 - 20.09.2017
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.09.2017
 7. Składanie odwołań 21.09.2017 - 30.10.2017
 8. Rozpatrywanie odwołań 30.09.2017 - 04.10.2017
 9. Głosowanie 05.10.2017 - 19.10.2017
 10. Ogłoszenie wyników 21.10.2017
 11. Działania informacyjne 21.10.2017 - 31.10.2017
 12. Konkurs na realizację projektów 02.01.2018 - 30.06.2018
 13. Realizacja projektów 02.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kęty 2017: zasady

Projekty zgłaszane przez mieszkańców Kęt do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań ogólnomiejskich, jak i dla poszczególnych dzielnic oraz sołectw w gminie. Musi się podpisać pod nim co najmniej 15 mieszkańców. Propozycje zostają następnie poddane analizie przez odpowiednie wydziały w urzędzie gminy pod względem formalnym jak i możliwości realizacji. Po zaaprobowaniu są poddawane pod ogólne głosowanie. Są dwie możliwości. Można oddać głos w formie papierowej lub w wersji elektronicznej przez internet. Głosować mogą osoby od 16 roku życia.

W roku 2017 mieszkańcy wybrali takie zadania, jak:
- Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Nowego Miasta
- Budowa parku do street workout i parkour/Nowe Miasto
- Doposażenie placu zabaw w SPWP nr 2 w Kętach/Podlesiu
- Zagospodarowanie nieużytków przy budynku biblioteki w Kętach Podlesiu od strony ul. Żeromskiego
- Zakup lekkiego samochodu terenowego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach Podlesiu
- Wykonanie piłkochwytu na obiekcie LKS Niwa
- Doposażenie w sprzęt sportowy Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Nowej Wsi
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej
- Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrowskiego w Nowej Wsi

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Kęty

Lokalizacja: Rynek 7, 32-650 Kęty Telefon 33 844 76 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości