Budżet obywatelski Kęty 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Kęty 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2019 - 15.07.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.07.2019
  3. Głosowanie 05.10.2019 - 19.10.2019
  4. Ogłoszenie wyników 25.10.2019
  5. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Kęty 2019: zasady

Budżet obywatelski w Kętach działa bardzo prężnie. W 2019 roku odbyła się już jego siódma edycja. Choć kwoty przeznaczane w Kętach na BO nie są zbyt wygórowane - co roku jest to około miliona złotych lub nieco więcej, to mieszkańcy składają całkiem sporo projektów zadań.

Projekty zgłaszane przez mieszkańców Kęt do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań ogólnomiejskich, jak i dla poszczególnych dzielnic oraz sołectw w gminie. Musi się podpisać pod nim co najmniej 15 mieszkańców. Propozycje zostają następnie poddane analizie przez odpowiednie wydziały w urzędzie gminy pod względem formalnym, jak i możliwości realizacji. Po zaaprobowaniu są poddawane pod ogólne głosowanie. Są dwie możliwości. Można oddać głos w formie papierowej lub w wersji elektronicznej przez internet. Głosować mogą osoby od 16 roku życia.

W roku 2019 mieszkańcy wybrali do realizacji takie zadania, jak:
- Bezpieczny strażak XXI wieku - Nowe Miasto.
- Wsparcie OSP Kęty Podlesie poprzez zakup garażu blaszanego do przechowywania samochodów bojowych i sprzętu ratowniczego.
- Wymiana oświetlenia w parku w dzielnicy Podlesie.
- Doposażenie istniejącego placu zabaw Skrzat na os. Królickiego w Kętach.
- Doposażenie szkoły podstawowej w Nowej Wsi w krzesła i stoliki dla uczniów.
- Zakup krzeseł na salę w remizie OSP Nowa Wieś.
- Aranżacja przestrzeni w Parku przy Dworku w Nowej Wsi - budowa wiaty.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Kęty

Lokalizacja: Rynek 7, 32-650 Kęty Telefon 33 844 76 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości