Budżet obywatelski Kęty 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kęty 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 21.06.2018 - 19.07.2018
  2. Składanie wniosków projektów 21.06.2018 - 19.07.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.10.2018
  4. Głosowanie 09.10.2018 - 19.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 19.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Kęty 2018: zasady

W zeszłorocznym Budżecie Obywatelskim w Kętach, który jest realiozowany w tym roku (2018) ma być wykonana m.in. rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Nowego Miasta, za 150 tys. zł. W dzielnicy Podlesie za 15 tys. zł będą zagospodarowane nieużytki przy budynku biblioteki w Kętach Podlesiu od strony ul. Żeromskiego. W dzielnicy Stare Miasto prawie 100 tys. zł wydanych zostania na rehabilitację dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie.
Z BO będą realizowane także zadania we wsiach gm. Kęty.

Projekty zgłaszane przez mieszkańców Kęt do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań ogólnomiejskich, jak i dla poszczególnych dzielnic oraz sołectw w gminie. Musi się podpisać pod nim co najmniej 15 mieszkańców. Propozycje zostają następnie poddane analizie przez odpowiednie wydziały w urzędzie gminy pod względem formalnym jak i możliwości realizacji. Po zaaprobowaniu są poddawane pod ogólne głosowanie. Są dwie możliwości. Można oddać głos w formie papierowej lub w wersji elektronicznej przez internet. Głosować mogą osoby od 16 roku życia.

W roku 2018 mieszkańcy wybrali do realizacji takie zadania, jak:
- Wykonanie zabudowy wewnętrznej samochodu pożarniczego OSP Kęty
- Stworzenie Strefy Rozrywki dla dzielnicy Nowe Miasto z placem zabaw dla dzieci – okolice OSiR
- Doposażenie placu zabaw w SPWP 2 Kęty oraz terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 3 Kęty/Dzielnica Podlesie
- Zakup sprzętu ratowniczego na wyposażenie OSP Kęty Podlesie oraz dostosowanie pomieszczeń budynku remizy do jego przechowywania
- Montaż nowoczesnego systemu wentylacyjnego części garażowej i szkoleniowej OSP Kęty
- Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczona niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie
- Remont klatki schodowej w budynku remizy OSP Nowa Wieś
- Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Paderewskiego w Nowej Wsi
- Nawodnienie głównej płyty boiska LKS Niwa Nowa Wieś

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Kęty

Lokalizacja: Rynek 7, 32-650 Kęty Telefon 33 844 76 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości