Budżet obywatelski Kętrzyn 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kętrzyn 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 04.06.2018 - 31.07.2018
  2. Głosowanie 10.09.2018 - 24.09.2018
  3. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Kętrzyn 2018: zasady

W terminie od 10 września do 24 września 2018r. mieszkańcymiasta mieli możliwość zagłosowania w formie ankiety na wybrane przez siebie zadanie, spośród 27 zadań zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kętrzyn na 2019 rok.
W instytucjach na terenie miasta zlokalizowano 11 urn, do których mieszkańcy mogli wrzucać wypełnione ankiety oddając swój głos na poszczególne zadania. Dodatkowo mieszkańcy mogli głosować elektronicznie nadsyłać ankiety na adres e-mail: budzet@miastoketrzyn.pl.
W głosowaniu nad budżetem obywatelskim łącznie wzięło udział 5961 osób.
Do realizacji zakwalifikowało się sześć projektów:
- Remont nawierzchni parkingu i chodników oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „SŁONECZKO” ul. Westerplatte 16
- Remont ulicy Rynkowej w Kętrzynie
- Sala integracji Sensorycznej w SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie
- Piękne, estetyczne, oryginalne, pomysłowe, przemyślane, wygodne domki dla kotów, służące zwierzętom i będące ozdobą miasta
- Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym – ul.Królowej Jadwigi
- Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym- ul.Królowej Bony

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Kętrzyn

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn Telefon +89 752 05 20
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości