Budżet obywatelski Kępno 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kępno 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 29.05.2017 - 07.07.2017
  2. Głosowanie 01.09.2017 - 20.09.2017
  3. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kępno 2017: zasady

Budżet Obywatelski w Kępnie został wprowadzony w 2016 roku. Do tej pory w ramach inicjatywy zrealizowano 11 projektów. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych do realizacji. W mieście Kępno jest to 200 000 złotych, natomiast na terenach wiejskich gminy projekt nie może przekroczyć 100 000 złotych. Każdy projekt, który został zgłoszony, zostaje poddany weryfikacji komisji, w której skład wchodzi dziesięć osób. Natomiast do realizacji przechodzą te pomysły, które uzyskały co najmniej 100 głosów. Natomiast w przypadku takiej samej ilości głosów nad jednym projektem, o kolejności realizacji decyduje burmistrz.

Głosowanie odbywa się w miejscach wyznaczonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz elektronicznie – za pomocą formularzy do głosowania. Listę miejsc wyznaczonych przez Burmistrza do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed datą głosowania. Głos w formularzu oddaje się za pomocą znaku „X” przy wybranym, jedynym projekcie. Na formularzu do głosowania należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Dany formularz należy własnoręcznie podpisać. Osoba, która przystępuje do głosowania, jednocześnie oświadcza, że zamieszkuje na terenie gminy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Oddano 4136 głosów, z czego 4005 głosów ważnych. Internetowo zagłosowało 779 osób, w tradycyjnej formie 3357 osoby.

W trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Kępno najwięcej głosów zdobyły projekty:
1. Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ul. Sikorskiego i Ks. P. Wawrzyniaka (przy Szpitalu SPZOZ w Kępnie)
2. Modernizacja Skweru Lipowego
3. Strefa Aktywnego Wypoczynku Siłowni Zewnętrznej przy ul. Ruchu Oporu

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Lokalizacja: Ratuszowa 1, 63-600 Kępno Telefon 62 782 58 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości