Budżet obywatelski Kępno 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kępno 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 28.08.2018 - 14.09.2018
  2. Głosowanie 08.10.2018 - 16.10.2018
  3. Ogłoszenie wyników 17.10.2018 - 15.11.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kępno 2018: zasady

Budżet Obywatelski w Kępnie został wprowadzony w 2016 roku. Do tej pory w ramach inicjatywy zrealizowano 11 projektów. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych do realizacji. Przewidywana kwota wynosi 300 000 złotych. Każdy projekt, który został zgłoszony, zostaje poddany weryfikacji komisji, w której skład wchodzi dziesięć osób. Natomiast do realizacji przechodzą te pomysły, które uzyskały co najmniej 100 głosów. Natomiast w przypadku takiej samej ilości głosów nad jednym projektem, o kolejności realizacji decyduje burmistrz.

Głosowanie odbywa się w miejscach wyznaczonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz elektronicznie – za pomocą formularzy do głosowania. Listę miejsc wyznaczonych przez Burmistrza do głosowania oraz adres strony internetowej podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed datą głosowania. Głos w formularzu oddaje się za pomocą znaku „X” przy wybranym, jedynym projekcie. Na formularzu do głosowania należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Dany formularz należy własnoręcznie podpisać. Osoba, która przystępuje do głosowania, jednocześnie oświadcza, że zamieszkuje na terenie gminy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Tegoroczne głosowanie odbyło się w dniach 8-16 października.

Głosować można na:
Projekt 1 - Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie. (Kępno, ul. Sienkiewicza 21, SP nr 1) KOSZT szacunkowy: 49.763,58 zł
Projekt 2 - I etap rozbudowy placu zabaw przy Szpitalu w Kępnie. (Kępno, ul.Sikorskiego i Ks.P.Wawrzyniaka) KOSZT szacunkowy : 49.822,00 zł
Projekt 3 - Parking- Budowa Parkingu. (Kępno, działka 1004/15 przy bloku rotacyjnym ul. Solidarności 8A) KOSZT szacunkowy : 50.000,00 zł
Projekt 4 - Wymiana radiotelefonów nasobnych- poprawa łączności podczas działań ratowniczo gaśniczych. (Kępno, OSP w Kępnie) KOSZT szacunkowy : 22.787,00 zł
Projekt 5 - Noc pod gwiazdami – Zakup sprzętu obozowego na działalność Hufca ZHP Kępno. (Hufiec ZHP Kępno) KOSZT szacunkowy : 21.500,00 zł
Projekt 6 - Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie. (Kępno, mały park przy szpitalu) KOSZT szacunkowy : 46.000,00 zł
Projekt 7 - „Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzińca szkolnego przy SP nr 3. (Kępno, ul.Tysiąclecia 1) KOSZT szacunkowy : 45.758,10 zł
Projekt 8 - Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zagospodarowaniem w zieleń z ogrodzeniem. (Kępno, ul.Ruchu Oporu) KOSZT szacunkowy : 49.200,00 zł
Projekt 9 - Remont i modernizacja doposażenie kuchni i zaplecza. (Dom Strażaka Olszowa) KOSZT szacunkowy : 27.200,00 zł
Projekt 10 - Odnowienie elewacji zewnętrznej budynku „Domu Strażaka” w Olszowie. (Olszowa, ul. Opalowa 5) KOSZT szacunkowy : 22264,20 zł
Projekt 11 - Strefa aktywnego wypoczynku. (Osiny, przy Domu Ludowym) KOSZT szacunkowy : 26.600,00 zł
Projekt 12 - Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie. (Olszowa, ul. Opalowa 5) KOSZT szacunkowy : 49.900,00 zł
Projekt 13 - Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin. (Hanulin) KOSZT szacunkowy : 50.000,00 zł
Projekt 14 - Plac zabaw na Ośrodku Wypoczynkowym w Mikorzynie „Pod chmurką”. (Mikorzyn, Ośrodek Wypoczynkowy) KOSZT szacunkowy : 49.000,00 zł
Projekt 15 - Budowa strefy aktywności fizycznej. (Kliny - teren rekreacyjny przy Domu Ludowym) KOSZT szacunkowy : 48.720,52 zł
Projekt 16 - Pogromcy nudy. Junior i senior na fali- wielopokoleniowy program aktywności seniorów, dzieci i młodzieży. (Myjomice) KOSZT szacunkowy : 46.632,00 zł
Projekt 17 - Budowa instalacji grzewczo-wentylacyjnej Sali Domu Ludowego w Osinach. (Osiny, sala Domu Ludowego) KOSZT szacunkowy : 46.904,24 zł

Decyzją mieszkańców w 2019 roku zostaną zrealizowane następujące projekty:
- „Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzińca szkolnego przy SP nr 3 Kępno, ul. Tysiąclecia 1,
- Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie Kępno, ul. Sienkiewicza 21,
- Wymiana radiotelefonów nasobnych - poprawa łączności podczas działań ratowniczo-gaśniczych Kępno,
- Noc pod gwiazdami – Zakup sprzętu obozowego na działalność Hufca ZHP Kępno,
- Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie,
- Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie,
- Hanulin - sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

Lokalizacja: Ratuszowa 1, 63-600 Kępno Telefon +48 62 78 25800
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości