Budżet obywatelski Kazimierz Dolny 2017

Budżet obywatelski Kazimierz Dolny 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 09.11.2017
  2. Maraton pisania wniosków 06.09.2017 - 30.09.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 06.09.2017 - 30.09.2017
  4. Składanie wniosków projektów 06.09.2017 - 30.09.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.10.2017 - 02.11.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 02.11.2017 - 09.11.2017
  7. Głosowanie 09.11.2017
  8. Ogłoszenie wyników 12.11.2017
  9. Działania informacyjne 06.09.2017 - 02.11.2017
  10. Realizacja projektów 01.01.2018

Budżet obywatelski Kazimierz Dolny 2017: zasady

To już kolejna edycja budżetu obywatelskiego Kazimierza Dolnego. Projekty można było zgłaszać do 30 września 2017 roku. Głosowanie odbyło się 9 listopada. Wybrany projekt będzie zrealizowany ze środków z budżetu miasta na 2018 rok.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Kazimierz Dolny

Lokalizacja: ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny Telefon 81 88-10-136
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości