Budżet obywatelski Katowice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Katowice 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 13.03.2018 - 23.03.2018
  2. Maraton pisania wniosków 12.03.2018 - 11.05.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 12.03.2018 - 11.05.2018
  4. Składanie wniosków projektów 12.03.2018 - 11.05.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.05.2018 - 23.08.2018
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 24.08.2018
  7. Głosowanie 10.09.2018 - 23.09.2018
  8. Ogłoszenie wyników 28.09.2018
  9. Realizacja projektów 01.10.2018 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Katowice 2018: zasady

Budżet obywatelski w Katowicach, zwany również partycypacyjnym, jest okazją aby zmienić swoje najbliższe otoczenie. To mieszkańcy zgłaszają projekty, które warto zrealizować, także oni wybierają te najlepsze, które będą realizowane. W Katowicach kwota Budżetu Obywatelskiego co roku jest spora i wynosi ponad 20 mln zł.

Do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach można zgłaszać projekty lokalne, czyli dotyczące danej dzielnicy oraz ogólnomiejskie. Na projekty lokalne, dotyczące konkretnych dzielnic głosować mogą jedynie osoby zameldowane w danych dzielnicach, natomiast na ogólnomiejskie - wszyscy katowiczanie.

Najważniejszą zmianą w tegorocznej edycji BO (edycja 2018) jest zniesienie limitu wieku dla osób wybierających projekty do realizacji.W tym roku głosować może każdy katowiczanin, w tym dzieci, albo w ich imieniu rodzice.

Bez zmian pozostają kryteria dotyczące osób uprawnionych do składania i popierania projektów. W przypadku zadań lokalnych wnioskodawca musi być zameldowany na terenie jednostki pomocniczej, której dotyczy jego wniosek oraz zebrać przynajmniej 15 podpisów innych osób zameldowanych w tej samej jednostce. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w Katowicach, które zbiorą min. 45 podpisów zameldowanych w naszym mieście mieszkańców. Uprawniony mieszkaniec może złożyć oraz poprzeć dowolną ilość wniosków.

Zgłaszane projekty powinny być zlokalizowane na terenach miejskich, Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice, gruntach wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach Skarbu Państwa lub miasta Katowice, będących w użytkowaniu wieczystym powyższych podmiotów. Wnioskodawca ma możliwość wskazania lokalizacji alternatywnej projektu, na wypadek gdyby główna lokalizacja nie pozwalała na jego realizację.

Od 12 marca do 11 maja mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i projekty w formie wniosków, a we wrześniu sami zadecydują, które projekty zostaną zrealizowane, to wówczas zaplanowano głosowanie w ramach BO. Podczas głosowania każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł rozdysponować za pomocą internetowego formularza 3 punkty na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub uważają, że samodzielne wypełnienie formularza sprawi im trudność, będą mogły zagłosować w dowolnym stacjonarnym punkcie i skorzystać z pomocy urzędników w ostatnich trzech dniach głosowania.

Dodajmy, że katowicki budżet obywatelski cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Frekwencja zwiększa się z roku na rok. Przykładowo w 2015 roku głosowało ponad 17 tys. katowiczan, w 2016 r. ponad 30 tys., a we wrześniu ubiegłego roku już ponad 33 tys. osób. Dzięki BO w Katowicach powstają nowe place zabaw, siłownie pod chmurką, remontowane są ulice i chodniki, skwery i zieleńce, montowane są kamery monitoringu, powstają nowe stacje rowerów miejskich, itp.

Tegoroczne głosowanie rozpoczęło się 10 września.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Katowice

Lokalizacja: Rynek 13, 40-003 Katowice Telefon 32 259 31 42
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości