Budżet obywatelski Katowice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Katowice 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 13.03.2018 - 23.03.2018
  2. Maraton pisania wniosków 12.03.2018 - 11.05.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 12.03.2018 - 11.05.2018
  4. Składanie wniosków projektów 12.03.2018 - 11.05.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.05.2018 - 23.08.2018
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 24.08.2018
  7. Głosowanie 10.09.2018 - 23.09.2018
  8. Ogłoszenie wyników 28.09.2018
  9. Realizacja projektów 01.10.2018 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Katowice 2018: zasady

Budżet obywatelski w Katowicach, zwany również partycypacyjnym, jest okazją aby zmienić swoje najbliższe otoczenie. To mieszkańcy zgłaszają projekty, które warto zrealizować, także oni wybierają te najlepsze, które będą realizowane. W Katowicach kwota Budżetu Obywatelskiego co roku jest spora i wynosi ponad 20 mln zł.

Do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach można zgłaszać projekty lokalne, czyli dotyczące danej dzielnicy oraz ogólnomiejskie. Na projekty lokalne, dotyczące konkretnych dzielnic głosować mogą jedynie osoby zameldowane w danych dzielnicach, natomiast na ogólnomiejskie - wszyscy katowiczanie.

Najważniejszą zmianą w tegorocznej edycji BO (edycja 2018) jest zniesienie limitu wieku dla osób wybierających projekty do realizacji.W tym roku głosować może każdy katowiczanin, w tym dzieci, albo w ich imieniu rodzice.

Bez zmian pozostają kryteria dotyczące osób uprawnionych do składania i popierania projektów. W przypadku zadań lokalnych wnioskodawca musi być zameldowany na terenie jednostki pomocniczej, której dotyczy jego wniosek oraz zebrać przynajmniej 15 podpisów innych osób zameldowanych w tej samej jednostce. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w Katowicach, które zbiorą min. 45 podpisów zameldowanych w naszym mieście mieszkańców. Uprawniony mieszkaniec może złożyć oraz poprzeć dowolną ilość wniosków.

Zgłaszane projekty powinny być zlokalizowane na terenach miejskich, Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice, gruntach wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach Skarbu Państwa lub miasta Katowice, będących w użytkowaniu wieczystym powyższych podmiotów. Wnioskodawca ma możliwość wskazania lokalizacji alternatywnej projektu, na wypadek gdyby główna lokalizacja nie pozwalała na jego realizację.

Od 12 marca do 11 maja mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i projekty w formie wniosków, a we wrześniu sami zadecydują, które projekty zostaną zrealizowane, to wówczas zaplanowano głosowanie w ramach BO. Podczas głosowania każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł rozdysponować za pomocą internetowego formularza 3 punkty na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub uważają, że samodzielne wypełnienie formularza sprawi im trudność, będą mogły zagłosować w dowolnym stacjonarnym punkcie i skorzystać z pomocy urzędników w ostatnich trzech dniach głosowania.

Dodajmy, że katowicki budżet obywatelski cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Frekwencja zwiększa się z roku na rok. Przykładowo w 2015 roku głosowało ponad 17 tys. katowiczan, w 2016 r. ponad 30 tys., a we wrześniu ubiegłego roku już ponad 33 tys. osób. Dzięki BO w Katowicach powstają nowe place zabaw, siłownie pod chmurką, remontowane są ulice i chodniki, skwery i zieleńce, montowane są kamery monitoringu, powstają nowe stacje rowerów miejskich, itp.

Tegoroczne głosowanie rozpoczęło się 10 września.

Głosowanie zakończyło się 23 września. W tym roku do rozdysponowania było 22,8 mln zł. Mieszkańcy wybierali w głosowaniu spośród 272 zadań (prawie 80% wszystkich zgłoszonych) – czyli największej ich liczby od początku istnienia BO w Katowicach. Ostatecznie zdecydowali o wyborze do realizacji łącznie 126 projektów (w tym 12 ogólnomiejskich). Najwięcej zadań zostanie zrealizowanych w Śródmieściu (10).

Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskał pomysł budowę toru do tresury i agility dla psiaków oraz dużego domku dla kotów z katowickiego schroniska dla bezdomnych psów i kotów, który zebrał aż 12 758 głosów mieszkańców. Koszt realizacji projektu wyniesie 150 400 zł.

Drugie miejsce zajął projekt dot. rewitalizacji toru saneczkowego w Parku Kościuszki, który zebrał 11 616 głosów (wartość zadania 600 tys. zł – projekt o charakterze dwuletnim), natomiast trzecie miejsce zajął projekt zakładający zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Katowicach - Zarzeczu (zadanie o wartości 1,1 mln zł otrzymało 8 021 głosów).

Najwięcej głosów wśród projektów lokalnych (tj. takich, na które mogli głosować wyłącznie mieszkańcy danej dzielnicy) otrzymał projekt z projekt z Osiedla Tysiąclecia „Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego", który otrzymał 3 635 głosów. 

Mieszkańcy zdecydowali też o realizacji aż 12 nowych stacji wypożyczalni rowerów, które zostaną ulokowane w 6 dzielnicach Katowic: Załęskiej Hałdzie – Brynowie cz. Zachodniej (3), Osiedlu Paderewskiego – Muchowcu (3), Dębie (2), Wełnowcu – Józefowcu (2), Szopienicach – Burowcu (1) oraz Zarzeczu (1).

Park Kościuszki oprócz wspomnianego toru saneczkowego wzbogaci się o oznakowanie trasy biegowej – ten niewielki projekt (15 tys. zł) otrzymał 1 359 głosów. Prawie 5 razy więcej głosów otrzymało zadanie o wartości 285 tys. zł, którego realizacja ucieszy mieszkańców Śródmieścia i Koszutki – „Deptak niebieskie bloki. Przedłużamy strefę kultury”, który zakłada modernizację deptaku między ulicą Sokolską a aleją Korfantego.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Katowice

Lokalizacja: Rynek 13, 40-003 Katowice Telefon 32 259 31 42
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości