Budżet obywatelski Katowice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Katowice 2017: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 13.03.2017 - 12.05.2017
  2. Składanie wniosków projektów 13.03.2017 - 12.05.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 13.05.2017 - 23.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 24.08.2017
  5. Głosowanie 11.09.2017 - 24.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 29.09.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Katowice 2017: zasady

Budżet obywatelski w Katowicach, zwany również partycypacyjnym, jest okazją aby zmienić swoje najbliższe otoczenie. To mieszkańcy zgłaszają projekty, które warto zrealizować, także oni wybierają te najlepsze, które będą realizowane. W Katowicach kwota Budżetu Obywatelskiego co roku jest spora i wynosi 24,5 mln zł.

Do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach można zgłaszać projekty lokalne, czyli dotyczące danej dzielnicy oraz ogólnomiejskie. Na projekty lokalne, dotyczące konkretnych dzielnic głosować mogą jedynie osoby zameldowane w danych dzielnicach, natomiast na ogólnomiejskie - wszyscy katowiczanie. Aby zgłosić projekt lokalny do BO trzeba być zameldowanym w danej dzielnicy i zebrać poparcie 15 osób dla swojego wniosku, natomiast aby zgłosić projekt ogólnomiejski trzeba być zameldowanym w Katowicach i zebrać poparcie 45 osób.

Do czwartej edycji zakwalifikowano łącznie 350 projektów, w tym 35 ogólnomiejskich. Do wydania było aż 24,5 mln zł. Głosowanie odbywało się w ostatnich tygodniach września, ostatecznie katowiczanie zdecydowali, że w przyszłym roku zrealizowanych będzie 131 zadań lokalnych i osiem ogólnomiejskich. Rekordowa w tej edycji była frekwencja. - Zagłosowało 33 198 osób – co oznacza wzrost o 10,6 proc.

139 zadań i inwestycji wybrali mieszkańcy do realizacji w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Łącznie we wrześniowym głosowaniu wzięło udział 33 198 osób, najwięcej w Ligocie i Panewnikach.
Ucieszą się mieszkańcy Murcek, którzy zabiegali o budowę w dzielnicy sztucznego lodowiska oraz strażacy ochotnicy z Szopienic, którzy w końcu otrzymają nowy wóz ratowniczy. To te dwa projekty, pośród zadań ogólnomiejskich, otrzymały najwięcej głosów katowiczan.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Katowice

Lokalizacja: Rynek 13, 40-003 Katowice Telefon 32 259 31 42
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości