Budżet obywatelski Kartuzy 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kartuzy 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 07.08.2017 - 23.10.2017
  2. Maraton pisania wniosków 07.08.2017 - 28.08.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 02.07.2017 - 09.10.2017
  4. Składanie wniosków projektów 07.08.2017 - 28.08.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 28.08.2017 - 08.09.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.09.2017
  7. Głosowanie 12.09.2017 - 09.10.2017
  8. Ogłoszenie wyników 13.10.2017
  9. Realizacja projektów 01.03.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kartuzy 2017: zasady

Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami miasta Kartuzy w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy Kartuzy na 2018 r. na zadania możliwe do realizacji w 2018 r. na terenie miasta Kartuzy, będące zadaniami własnymi gminy i wpisanymi w Strategię Rozwoju Gminy. Planowana kwota wydatków na pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego wynosi łącznie 200 000 zł, z rozbiciem po 50 000 zł na realizację zadań o charakterze lokalnym, czyli takich, które dotyczą potrzeb mieszkańców czterech obszarów miasta Kartuzy wyodrębnionych na potrzeby konsultacji.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni w dniu rozpoczęcia konsultacji mieszkańcy Kartuz, którzy stale zamieszkują na terenie miasta i są uprawnieni do głosowania w wyborach powszechnych. Za stale zamieszkujących uważa się osoby zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do stałego rejestru wyborców.
Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie 7 sierpnia-23 października 2017 r. dwuetapowo, w formie ankiet pisemnych skierowanych do mieszkańców miasta Kartuzy.
Pierwszy etap konsultacji polegał na odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie tj. „Jakie zadania powinny zostać zrealizowane na terenie miasta Kartuzy w 2018 r.?”. Drugi etap konsultacji polegał na dokonaniu przez mieszkańców miasta Kartuzy wyboru zadań do realizacji w ankiecie pisemnej pn. „Ankieta wyboru”. Każdy mieszkaniec Kartuz mógł wybrać tylko jeden projekt z przedstawionej w ankiecie listy poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranym zadaniu.
Do drugiego etapu głosowania przeszło siedem projektów: modernizacja placu zabaw przy ul. Chmieleńskiej, modernizacja drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi i remontem chodników, utworzenie placu aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na os. Sikorskiego, modernizacja placu zabaw na os. Derdowskiego, modernizacja placu zabaw na os. Wybickiego, Rowerowe Centrum Kartuz - instalacja udogodnień dla rowerzystów, modernizacja placu zabaw na os. Wybickiego 14.
W drugim etapie głosowania, którego wyniki ogłoszono 13 października 2017 r., mieszkańcy wybrali do realizacji cztery projekty:
* modernizacja placu zabaw oraz wprowadzenie nowych elementów służących do zabawy dzieciom przy ul. Chmieleńskiej - szacunkowy koszt: 50 tys. zł
* modernizacja drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi i remont chodników na os. XX-lecia i Nowym Osiedlu - szacunkowy koszt – 46,5 tys. zł
* modernizacja placu zabaw na os. Wybickiego 23-26/25-24 - szacunkowy koszt – 49,2 tys. zł, * modernizacja placu zabaw na os. Derdowskiego - szacunkowy koszt - 49,2 tys. zł.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Kartuzy

Lokalizacja: Hallera 1, 83-300 Kartuzy Telefon 58 694 51 60
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości