Budżet obywatelski Kartuzy 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kartuzy 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.05.2018 - 04.06.2018
  2. Głosowanie 10.09.2018 - 24.09.2018
  3. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Kartuzy 2018: zasady

Mieszkańcy Kartuz po raz kolejny maja szansę wpłynąć na swoje otoczenie, realizując projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Planowana kwota wydatków wynosi łącznie 200 000 zł, z rozbiciem po 50 000 zł na realizację zadań o charakterze lokalnym.

Zadania o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców czterech obszarów miasta Kartuzy wyodrębnionych na potrzeby niniejszych konsultacji.

Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy Kartuzy na 2019 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni w dniu rozpoczęcia konsultacji mieszkańcy Kartuz, którzy stale zamieszkują na terenie miasta i są uprawnieni do głosowania w wyborach powszechnych. Za stale zamieszkujących uważa się osoby zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do stałego rejestru wyborców.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 2 maja do 24 września 2018r ., dwuetapowo, w formie ankiet pisemnych skierowanych do mieszkańców miasta Kartuzy.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Kartuzy

Lokalizacja: Hallera 1, 83-300 Kartuzy Telefon 58 694 51 60
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości