Budżet obywatelski Karpacz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Karpacz 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.09.2017 - 30.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.10.2017 - 15.11.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.11.2017 - 22.11.2017
  4. Składanie odwołań 22.11.2017 - 29.11.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Karpacz 2017: zasady

Od pierwszego września trwał nabór wniosków do realizacji zadań w budżecie partycypacyjnym na 2018 rok. Do 30 września mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły. Komisja wybrała już zadania do realizacji na 2018 rok. Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów w poszczególnych okręgach przechodzą do etapu realizacji. Przygotowywana jest dokumentacja, uzyskiwane zgody, wyłania się wykonawcę i przystępuje do realizacji.
Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Karpacz oraz na terenach Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, Karkonoskiego Parku Narodowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w granicach administracyjnych Miasta Karpacza, po wyrażeniu zgody przez właściciela lub zarządcę terenu. Środki z budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć również zadań nie inwestycyjnych - integracyjnych, będących w zakresie zadań własnych Gminy, służących ogółowi mieszkańców danego Okręgu.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Karpaczu

Lokalizacja: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz Telefon 75 76 19 150
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości