Budżet obywatelski Karpacz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Karpacz 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.09.2017 - 28.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.10.2017 - 31.10.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.11.2017
  4. Głosowanie 02.11.2017
  5. Ogłoszenie wyników 07.12.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Karpacz 2018: zasady

Wnioski z propozycjami projektów mogą składać mieszkańcy danego okręgu z poparciem min. 15 osób, na formularzu wniosku. Na każdy Okręg przewidziano kwotę 65000 zł.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Karpaczu

Lokalizacja: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz Telefon 757619150
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości