Budżet obywatelski Karpacz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Karpacz 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 30.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2018 - 31.07.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.08.2018 - 30.08.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Karpacz 2018: zasady

Wnioski z propozycjami projektów mogą składać mieszkańcy danego okręgu z poparciem min. 15 osób, na formularzu wniosku. Na każdy Okręg przewidziano kwotę 65000 zł. Wnaborze zadań do budżetu partycypacyjnego na rok 2017 złożono łącznie 18 projektów.W wyniku ich weryfikacji pod względem zgodności z zapisami regulaminu do procedury głosowania dopuszczono 10 z nich. W ramach budżetu obywatelskiego z 2018 zrealizowane zostaną m.in. takie projekty jak: rozbudowa monitoringu miejskiego, uprzątnięcie koryta strumienia Budniczej Strugi w Karpaczu Górnym czy integracja sportowa mieszkańców Karpacza Górnego.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż niepełnoletni za zgodą opiekuna tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Karpaczu

Lokalizacja: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz Telefon 757619150
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości