Budżet obywatelski Kargowa 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kargowa 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 04.09.2017 - 29.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 29.09.2017 - 15.10.2017
  3. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Kargowa 2017: zasady

Od 4 do 29 września 2017 roku mieszkańcy Kargowej mogli zgłosić propozycje zadań do realizacji w 2018 roku. Na budżet obywatelski V edycji przewidziano 150 tys. zł. Proces podejmowania decyzji w ramach budżetu obywatelskiego podzielony był na dwa etapy. W pierwszym mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje do budżetu gminy, wypełniając formularz zgłoszeniowy i przekazując go pod wskazany adres do urzędu. Propozycje do ujęcia w budżecie mogli złożyć wszyscy mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze do rady miejskiej w Kargowej oraz rady młodzieżowej. Następnie wszystkie zgłoszone wnioski były oceniane pod kątem możliwości prawnych realizacji, gospodarności, możliwości zabezpieczenia środków na obsługę danego pomysłu w latach kolejnych. Zgłoszone projekty nie mogły przekraczać środków przeznaczonych w budżecie na ten cel, czyli 150 tys. zł. Lista wszystkich zgłoszonych projektów (zarówno tych spełniających warunki, jak i tych niespełniających - wraz z uzasadnieniem) podana została do wiadomości publicznej. Głosować mogli mieszkańcy Kargowej po okazaniu dowodu osobistego. Wśród zwycięskich zadań znalazły się: doposażenie jednostki OSP Kargowa (778 głosów), budowa odwodnienia ul. Łąkowej (385 głosów) i budowa oświetlenia drogowego na ścieżce rowerowej Kargowa - Chwalim (385 głosów). Budżet obywatelski w Kargowej działa już od 2014 roku.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kargowej

Lokalizacja: Rynek 33, 66-120 Kargowa Telefon 68 352 51 31
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości