Budżet obywatelski Kargowa 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Kargowa 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 09.09.2019 - 30.09.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.10.2019 - 14.10.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.10.2019
  4. Głosowanie 24.10.2019 - 31.10.2019
  5. Ogłoszenie wyników 06.12.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Kargowa 2019: zasady

W tej edycji budżetu obywatelskiego w puli jest 150 000 zł. Propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mógł zgłosić każdy mieszkaniec
gminy Kargowa. Jedna osoba mogła złożyć nie więcej niż jedną propozycję. Zgłaszane zadanie musiało uzyskać poparcie co najmniej 5 mieszkańców gminy. O wyborze propozycji zadań do realizacji zdecydują mieszkańcy gminy w głosowaniu jawnym.

Harmonogram działań:
* od 9 do 30 września 2019 roku: składanie przez mieszkańców propozycji zadań
* do 14 października 2019 roku: weryfikacja i opublikowanie zgłoszonych propozycji zadań, z podziałem na małe i duże
* od 24 do 31 października 2019 roku: głosowanie mieszkańców nad zakwalifikowanymi zadaniami
* do 8 listopada 2019 roku: ustalenie przez komisję wyników głosowania i przekazanie protokołu wraz z dokumentacją burmistrzowi Kargowej
* do 6 grudnia 2019 roku: opublikowanie informacji dotyczącej wyboru zadań do realizacji

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Kargowa

Lokalizacja: Rynek 33, 66-120 Kargowa Telefon 68 3525131
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości