Budżet obywatelski Karczew 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Karczew 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.08.2018 - 12.10.2018
  2. Składanie wniosków projektów 13.08.2018 - 07.09.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.09.2018 - 21.09.2018
  4. Głosowanie 24.09.2018 - 12.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 26.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Karczew 2018: zasady

WYNIKI: pod głosowanie zostały poddane dwa projekty/zadania z Osiedla nr 8. W wyniku głosowania, do realizacji w roku 2019 został wyłoniony projekt: "Remont chodników na Osiedlu Ługi poprzez wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów". Pozostałe projekty znajdziecie w tym miejscu: https://www.karczew.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=4&subsub=0&menu=351&artykul=2875&akcja=artykul

Budżet partycypacyjny to specjalnie wydzielona kwota z budżetu Gminy Karczew, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Karczewa. Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu mieszkańcy sami mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańców, którzy sami decydują na co przeznaczyć pieniądze.

Łączna kwota, która przeznaczona na realizację budżetu partycypacyjnego została podzielona na dziewięć części, tj. na każde osiedle. Kwota przypadająca na dane osiedle jest uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących dane osiedle.
Każdy projekt (zadanie) musi być poparty podpisami przez co najmniej 15 osób zameldowanych na terenie danego osiedla, którego wniosek dotyczy.

Mieszkańcy mogli składać swoje projekty w terminie: 13 sierpnia – 7 września. Głosować można było tylko na jeden projekt (zadanie).

Głosowanie rozpoczęło się 24 września i potrwa do 12 października. Listę zwycięskich projektów mieszkańcy poznają do 26 października.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Karczewie

Lokalizacja: ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew Telefon 22 780 60 83
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości