Budżet obywatelski Karczew 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Karczew 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 17.07.2017 - 01.09.2017
  2. Głosowanie 18.09.2017 - 06.10.2017
  3. Ogłoszenie wyników 20.10.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Karczew 2017: zasady

Budżet partycypacyjny to specjalnie wydzielona kwota z budżetu Gminy Karczew, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Karczewa. Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu mieszkańcy sami mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańców, którzy sami decydują na co przeznaczyć pieniądze.

Łączna kwota, która przeznaczona została na realizację budżetu partycypacyjnego została podzielona na dziewięć części, tj. na każde osiedle. Kwota przypadająca na dane osiedle jest uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących dane osiedle.

Każdy projekt (zadanie) musi być poparty podpisami przez co najmniej 15 osób zameldowanych na terenie danego osiedla, którego wniosek dotyczy. Z

Mieszkańcy mogli składać swoje projekty w terminie: 17 lipca - 1 września 2017 r. O wyborze projektów (zadań) do realizacji decydowali mieszkańcy miasta Karczewa w drodze bezpośredniego głosowania, którzy spełniają warunek ukończenia 16 roku życia najpóźniej w roku, w którym uczestniczą w konsultacjach.
Głosować można było tylko na jeden projekt (zadanie). Na dany projekt (zadanie) mógł zagłosować mieszkaniec zameldowany na terenie
danego osiedla, którego wniosek dotyczy. Mieszkaniec mógł oddać tylko jeden głos.

Głosowanie trwało od 18 września do 6 października 2017 r.

Wybrane, zwycięskie projekty: "Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1", "Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych na ul. Wiślanej", "Przebudowa drogi gminnej ul. Bednarskiej".

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Karczewie

Lokalizacja: ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew Telefon 22 780 60 83
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości