Budżet obywatelski Kamienna Góra 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Kamienna Góra 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.07.2018 - 31.07.2018
  2. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Kamienna Góra 2017: zasady

Miasto podzielone zostało na cztery okręgi, dla których mieszkańcy zgłaszać mogą swoje pomysły. Projekty mogą składać osoby powyżej 16 roku życia. Każdy zgłaszający będzie musiał zebrać od mieszkańców minimum 25 podpisów z poparciem.

Wszystkie złożone projekty weryfikowane będą pod względem możliwości ich realizacji. Pod uwagę będzie tu brany miedzy innymi stan formalno-prawny, szacunkowy koszt realizacji czy możliwość realizacji w jednym roku budżetowym.

Projekty, które przejdą kryteria formalne poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców. Głosować można będzie w kilku punktach w mieście lub korespondencyjnie. Karty do głosowania dostępne będą w punktach i na stronie www.kamiennagora.pl . Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos wskazując wyłącznie jeden projekt. Realizowane będą projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Kamienna Góra

Lokalizacja: PL. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra Telefon 75 645 51 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości