Budżet obywatelski Kalisz 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Kalisz 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.06.2019 - 21.06.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 05.06.2019 - 09.08.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 10.08.2019 - 25.09.2019
  4. Głosowanie 30.09.2019 - 18.10.2019
  5. Ogłoszenie wyników 20.10.2019 - 31.10.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Kalisz 2019: zasady

Budżet Obywatelski Kalisza na 2020 rok, to już szósta edycja akcji, w której mieszkańcy mogą współdecydować o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta. To zarazem kolejny rok, w którym fundusze są podzielone na projekty ogólnomiejskie i o charakterze lokalnym, czyli osiedlowe.

Łącznie w Budżecie Obywatelskim Kalisza 2020 znalazło się 4 877 000 zł. Z tej kwoty na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 977 400 zł, a na osiedlowe - 3 909 600 zł. Głosować i zgłaszać projekty mogli wszyscy mieszkańcy Kalisza.

Ostatecznie w drodze głosowania, zadecydowali, że w 2020 roku zostaną zrealizowane następujące projekty:
- „Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1,
- Wyjazd seniorów - mieszkańców osiedla Rajsków do bazyliki w Licheniu,
- Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim,
- Ukwiecenie przystanku na ulicy 3 Maja,
- Ustawienie figury słonia – prezentu od miasta partnerskiego Hamm - na Rondzie Unii Europejskiej,
- Zakup audiobooków dla Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu,
- Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,
- Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37,
- Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu,
- Zakup hełmów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu,
- Remont nawierzchni asfaltowej przy skrzyżowaniu zlokalizowanym w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13,
- Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+,
- Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis,
- Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulisławice,
- Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej,
- Montaż krytej gontem wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie,
- Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi,
- Kolorowa Kraina Smerfów - zabawa na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki,
- Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza.",
- Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a,
- Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14,
- Zakup oczyszczaczy powietrza dla Żłobka Nr 4 w Kaliszu,
- Montaż piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Asnyka 56,
- Wyposażenie nowoczesnej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 18,
- Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu,
- Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”,
- Ożywienie Plaży Miejskiej (ul. Wał Piastowski 3A),
- Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2,
- Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
- Koncert dla mieszkańców osiedla Serbinów - „Od juniora do seniora”,
- „Osiedlowe lodowisko” zlokalizowane przy „Klubie Seniora”,
- Gala Muzyki Polskiej na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki,
- Budowa placu zabaw dla małych dzieci,
- Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec,
- Poprawa jakości wypoczynku na Przystani Kalisz i Plaży Miejskiej na Wale Piastowskim,
- Zielone ekologiczne przystanki autobusowe w Śródmieściu,
- Koncert zespołu Kombii,
- Budowa wiaty rowerowej wraz z bezpiecznymi stojakami na rowery, zlokalizowana przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedla Rajsków,
- Posadzenie 45 drzew na 45-lecie osiedla Asnyka,
- Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej,
- Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu,
- Święto dzielnicy „Na Majkowie w Maju” - organizacja wielopokoleniowego festynu,
- Zielony żywopłot wzdłuż al. Wojska Polskiego,
- Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu,
- Wykonanie muralu historycznego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu,
- Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
- Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu,
- Zadrzewienie ścieżki rekreacyjnej przez dosadzenie 50 drzew – od Aquaparku do Mostu Kolejowego,
- Powrót do Edenu. Komfortowa czytelnia w bibliotece głównej przy ulicy Legionów 66,
- Iluminacja bożonarodzeniowa w różnych częściach miasta,
- Zakup sprzętu do utrzymania porządku przy schronach linii Przedmoście Kalisz.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kaliszu

Lokalizacja: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Telefon 62 7654300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości