Budżet obywatelski Kalisz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Kalisz 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 30.04.2018 - 08.06.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 30.04.2018 - 28.09.2018
  3. Składanie wniosków projektów 30.04.2018 - 08.06.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 07.05.2018 - 27.07.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 28.07.2018
  6. Głosowanie 03.09.2018 - 28.09.2018
  7. Ogłoszenie wyników 28.09.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Kalisz 2018: zasady

W Kaliszu budżet obywatelski funkcjonuje od 2015 roku - w pierwszym roku pod nazwą fundusz obywatelski. Wówczas zrealizowano 13 zadań. W dwóch kolejnych latach zadań było już po kilkadziesiąt. W roku 2016 oddano 10 027 głosów a w roku bieżącym 19 389 głosów, co oznacza, że liczba mieszkańców Kalisza angażujących się w to przedsięwzięcie rośnie. We wszystkich edycjach rozpatrywane były dwie grupy wniosków: ogólnomiejskie i dotyczące zadań osiedlowych.
Głosować w budżecie obywatelskim mogą wszyscy mieszkańcy Kalisza, bez względu na wiek.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Kaliszu

Lokalizacja: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Telefon 62 7654300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości