Budżet obywatelski Jordanów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Jordanów 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 27.06.2017
  2. Maraton pisania wniosków 01.06.2017 - 30.06.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.09.2017 - 10.09.2017
  4. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.07.2017 - 31.08.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017
  7. Głosowanie 11.09.2017 - 25.09.2017
  8. Ogłoszenie wyników 29.09.2017
  9. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Jordanów 2017: zasady

W roku 2017 odbyła się III budżetu obywatelskiego w Jordanowie. Mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat, mogą zgłaszać projekty, które miasto zrealizuje z środków własnych zarezerwowanych na ten cel. W III edycji, tak jak i w poprzednich, do rozdysponowania było 50 tysięcy złotych na zwycięskie projekty.

W roku 2017 mieszkańcy zgłosili w sumie pięć zadań w BO, a zwyciężyło jedno - „Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan”.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Jordanowa

Lokalizacja: Rynek 1, 34-240 Jordanów Telefon 18 26 91 700
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości