Budżet obywatelski Jordanów 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Jordanów 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.05.2019 - 20.09.2019
  2. Składanie wniosków projektów 17.06.2019 - 15.07.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.07.2019
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.08.2019
  5. Głosowanie 09.09.2019 - 30.09.2019
  6. Ogłoszenie wyników 04.10.2019
  7. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.01.2020

Budżet obywatelski Jordanów 2019: zasady

W Jordanowie w 2019 roku odbyła się już piąta edycja budżetu obywatelskiego. W tym roku na ten cel przewidziano znów 60 tys. zł, podobnie, jak rok temu.

W Jordanowie na BO głosować można poprzez:
- zarejestrowanie konta i oddanie głosu na portalu: https://konsultacje.jordanow.pl/ (wystarczająca jest rejestracja uproszczona, która wymaga podania Imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz hasła).
- pobranie karty w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2; Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25) i złożenie jej do urny.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie. W 2019 roku zgłoszono trzy zadania, a zwyciężyło jedno: "Świetlica dla Naszych Dzieci". Celem zadania jest remont i doposażenie pomieszczenia świetlicy szkolnej która od lat nie była generalnie odnawiana.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Jordanowa

Lokalizacja: Rynek 1, 34-240 Jordanów Telefon 18 26 91 700
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości