Budżet obywatelski Jordanów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Jordanów 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 26.03.2018 - 16.04.2018
  2. Maraton pisania wniosków 12.06.2018 - 19.06.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.05.2018 - 29.09.2018
  4. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 29.06.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.07.2018 - 14.08.2018
  6. Głosowanie 10.09.2018 - 24.09.2018
  7. Ogłoszenie wyników 28.09.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Jordanów 2018: zasady

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zadecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona określona pula środków z budżetu gminy w kolejnym roku. To mieszkańcy zgłaszają projekty i mieszkańcy wybierają najlepsze! W roku 2018 na ten cel przewidziano większą kwotę niż do tej pory - 60 tys. zł. W latach ubiegłych było to o 10 tys. zł mniej.

Cały proces można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.
W zależności od potrzeb, pytania w ankietach mogą zawierać różne rodzaje odpowiedzi:
ETAP 1: Urząd gminy przygotowuje regulamin budżetu obywatelskiego, który określa m.in. jaka będzie pula środków w ramach budżetu, kto może składać projekty i na jakich zasadach oraz kto i w jaki sposób może głosować. Projekt regulaminu warto skonsultować z mieszkańcami
można to zrobić on-line na portalu Wspoldecydujemy.pl w dziale „Konsultowane dokumenty”
ETAP 2: Mieszkańcy przygotowują projekty do budżetu obywatelskiego. Mogą to być wszelkie pomysły mieszczące się w zadaniach własnych gminy – od spraw społecznych, przez edukację, sport, kulturę, po inwestycje.
Na portalu Wpoldecydujemy.pl można rejestrować projekty on-line.
ETAP 3: Urząd gminy weryfikuje złożone projekty (najlepiej w porozumieniu z reprezentacją mieszkańców) pod kątem ich zgodności z prawem i wykonalności. Projekty spełniające wymogi zostają poddane pod głosowanie.
ETAP 4: Mieszkańcy głosują na najlepsze ich zdaniem projekty, które w kolejnym roku zrealizuje urząd gminy. Przy głosowaniu konieczne jest podanie numeru PESEL.
Głosowanie on-line można przeprowadzić na portalu Wspoldecydujemy.pl.

Zwycięskim zadaniem w roku 2018 jest „Po prostu lampy”. Projekt zakłada zakup i montaż 6 lamp ulicznych solarnych z czujnikiem ruchu. Realizacja zadania ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po ulicy Zakopiańskiej. Zdaniem autora projektu miasto zyska innowacyjną, ekologiczną infrastrukturę oświetleniową.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Jordanowa

Lokalizacja: Rynek 1, 34-240 Jordanów Telefon 18 26 91 700
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości