Budżet obywatelski Jerzmanowice-Przeginia 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Jerzmanowice-Przeginia 2017: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 04.10.2017 - 09.10.2017
 2. Maraton pisania wniosków 06.10.2017 - 16.10.2017
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 04.10.2017 - 16.10.2017
 4. Składanie wniosków projektów 09.10.2017 - 16.10.2017
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.10.2017 - 20.10.2017
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 23.10.2017
 7. Składanie odwołań 20.10.2017 - 23.10.2017
 8. Rozpatrywanie odwołań 23.10.2017 - 31.10.2017
 9. Głosowanie 23.10.2017 - 31.10.2017
 10. Ogłoszenie wyników 14.11.2017
 11. Działania informacyjne 06.10.2017 - 14.11.2017
 12. Konkurs na realizację projektów 01.01.2018 - 30.11.2018
 13. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Jerzmanowice-Przeginia 2017: zasady

Budżet obywatelski w gminie Jerzmanowice-Przeginia jest realizowany nieregularnie. Pierwsza edycja tego przedsięwzięcia była w 2015 roku. Potem nastąpiła przerwa w realizacji budżetów obywatelskich w tej gminie. Druga edycja rozpoczęła się w 2017 roku, przygotowano formalności, ale realizacja zadań została przeniesiona na 2018 rok.
W ramach budżetu obywatelskiego gminy Jerzmanowice-Przeginia można zgłaszać projekty inwestycji lub działań w zakresie edukacji, kultury, infrastruktury komunalnej, modernizacji dróg oraz poprawy bezpieczeństwa i rekreacji itp. Projekty muszą być realizowane na terenie gminnym, w innym przypadku wymagana jest zgoda właściciela lub zarządcy na dysponowanie terenem przynajmniej na pięć lat.
Do każdego zgłaszanego projektu należy dołączyć listę co najmniej 20 podpisów osób popierających przedsięwzięcie. Wnioski do aktualnego budżetu były składane w pierwszej połowie października 2017 roku. Na każde sołectwo w gminie przeznaczono 30 tys. zł (z możliwością rozbicia na kilka zadań), a maksymalny koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł. Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w gminie Jerzmanowice-Przeginia to 240 tys. zł. Głosowanie odbywało się poprzez karty wrzucane do urn w wyznaczonych miejscach oraz przez internet na stronie gminy. Każdy oddaje głos na jeden projekt. Zgłaszać projekty i głosować mogą mieszkańcy powyżej 18 roku życia.

W gminie Jerzmanowice-Przeginia zwycięskich projektów, na które mieszkańcy zagłosowali w 2017 roku jest dziewięć. Są to:
- Czubrowice - Zakup sprzętu inwestycyjnego i wyposażenia dla remizy OSP - 22,5 tys. zł.
- Czubrowice - Zakup sprzętu inwestycyjnego: zestaw nagłaśniający - 7 tys. zł.
- Jerzmanowice - Budowa siłowni zewnętrznej 30 tys. zł.
- Łazy - Zakup sprzętu do ratowania życia i mienia dla remizy OSP 30 tys. zł.
- Przeginia - Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym 30 tys. zł.
- Sąspów - zakup materiałów na termomodernizacje remizy OSP 30 tys. zł.
- Racławice - Modernizacja zaplecza sportowo rekreacyjnego przy szkole podstawowej 30 tys. zł.
- Gotkowice - Projekt i budowa chodnika 30 tys. zł
- Szklary - Modernizacja drogi gminnej z wykonaniem prac remontowych i utwardzeniem 30 tys. zł.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Lokalizacja: ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice Telefon +12 3895247
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości