Budżet obywatelski Jerzmanowice-Przeginia 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Jerzmanowice-Przeginia 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
  2. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Jerzmanowice-Przeginia 2018: zasady

Budżet obywatelski w gminie Jerzmanowice-Przeginia jest realizowany po raz drugi. Pierwsza edycja tego przedsięwzięcia była w 2015 roku. Potem była przerwa w realizacji budżetów obywatelskich, ale w 2017 roku władze wróciły do organizowania budżetu obywatelskiego. W jego ramach można zgłaszać projekty inwestycji lub działań w zakresie edukacji, kultury, infrastruktury komunalnej, modernizacji dróg oraz poprawy bezpieczeństwa i rekreacji itp. Projekty muszą być realizowane na terenie gminnym, w innym przypadku wymagana jest zgoda właściciela lub zarządcy na dysponowanie terenem przynajmniej na pięć lat. Do każdego projektu należy dołączyć listę co najmniej 20 podpisów osób popierających projekt. Wnioski były składane w pierwszej połowie października. Na każde sołectwo w gminie przeznaczono 30 tys. zł (z możliwością rozbicia na kilka zadań) z budżetu obywatelskiego i maksymalny koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł. Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w gminie Jerzmanowice-Przeginia to 240 tys. zł. Głosowanie odbywało się poprzez karty wrzucane do urn w wyznaczonych miejscach oraz przez internet na stronie gminy. Każdy oddaje głos na jeden projekt. Zgłaszać projekty i głosować mogą mieszkańcy powyżej 18 roku życia.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Lokalizacja: ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice Telefon +12 3895247
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości