Budżet obywatelski Jelenia Góra 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Jelenia Góra 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.06.2018 - 04.07.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 05.07.2018 - 31.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.09.2018
  4. Głosowanie 10.09.2018 - 16.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 20.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Jelenia Góra 2018: zasady

Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego lub też publicznego. Budżet Obywatelski to wydzielona część środków finansowych budżetu Miasta Jelenia Góra o wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują mieszkańcy miasta wskutek głosowania. Wniosek do budżetu obywatelskiego może złożyć każda osoba, która zamieszkała jest w Jeleniej Górze, która w dniu składania wniosku ukończyła co najmniej 16 rok życia. W edycji programu na 2018 rok wybrano do zrealizowania takiego projekty jak modernizację placu zabaw przy Placu Kościuszki, integracyjno-edukacyjny plac zabaw w Uzdrowiskowej Części Cieplic czy utworzenie i wsparcie juniorskiej drużyny apeedballowej.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Jelenia Góra

Lokalizacja: Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra Telefon 75 75 46 145
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości