Budżet obywatelski Jelcz-Laskowice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Jelcz-Laskowice 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.07.2017
  2. Maraton pisania wniosków 01.09.2017 - 29.09.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.07.2017 - 30.11.2017
  4. Składanie wniosków projektów 01.09.2017 - 29.09.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.10.2017 - 16.10.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 17.10.2017 - 31.10.2017
  7. Głosowanie 10.11.2017 - 30.11.2017
  8. Ogłoszenie wyników 15.12.2017
  9. Konkurs na realizację projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
  10. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Jelcz-Laskowice 2017: zasady

To pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w gminie Jelcz-Laskowice. W tym roku do dyspozycji jest 400 tys. złotych. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mają mieć charakter inwestycyjny i mają być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku. Koszt jednego zgłaszanego zadania nie może przekroczyć kwoty 200000 zł. Projekty do budżetu może zgłosić każdy pełnoletni i zameldowany w gminie mieszkaniec. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na rok 2018.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Lokalizacja: ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice Telefon 71-381-71-00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości