Budżet obywatelski Jelcz-Laskowice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Jelcz-Laskowice 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 04.06.2018 - 02.07.2018
  2. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Jelcz-Laskowice 2018: zasady

To druga edycja budżetu obywatelskiego w gminie Jelcz-Laskowice. W tym roku do dyspozycji jest 600 tys. złotych. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mają mieć charakter inwestycyjny i mają być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku. Koszt jednego zgłaszanego zadania nie może przekroczyć kwoty 200000 zł. Projekty do budżetu może zgłosić każdy pełnoletni i zameldowany w gminie mieszkaniec. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na rok 2019.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Lokalizacja: ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice Telefon 71-381-71-00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości