Budżet obywatelski Jaworzno 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Jaworzno 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 22.05.2017 - 02.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 12.06.2017 - 30.06.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2017 - 30.09.2017
  4. Głosowanie 09.10.2017 - 22.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 01.12.2017 - 20.12.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Jaworzno 2017: zasady

Inwestycje finansowane z budżetu obywatelskiego na rok 2018 były poprzedzone konsultacjami społecznymi wśród mieszkańców miasta. Przeprowadzono je na dwóch płaszczyznach: ogólnomiejskiej oraz lokalnej, która uwzględnia podział miasta na dwadzieścia obszarów konsultacyjnych. Planowana łączna pula środków budżetu obywatelskiego na 2018 rok w kwocie 3 000 000 zł.
Propozycje zadań publicznych w ramach kwoty przeznaczonej na realizację projektów ogólnomiejskich, mogli zgłaszać mieszkańcy, bez względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku projektów lokalnych mieszkańcy wyłącznie właściwych obszarów konsultacyjnych. W przypadku projektów ogólnomiejskich musi się pod każdym z nich podpisać 100 mieszkańców, w przypadku lokalnych- trzydziestu.
Do głosowania zakwalifikowanych zostało 49 wniosków z 20. obszarów konsultacyjnych.

W tegorocznej edycji Jaworznickiego Budżetu Ogólnomiejskie najpopularniejszym zadaniem ogólnomiejskim okazała się budowa tężni solankowej w GEOsferze, uzyskując 2392 głosy.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Jaworznie

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno Telefon +32 61 81 582
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości