Budżet obywatelski Jaworzno 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Jaworzno 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 21.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.07.2018 - 31.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.09.2018
  4. Głosowanie 14.09.2018 - 28.09.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Jaworzno 2018: zasady

Z łącznej puli przeznaczonej na budżet obywatelski - podobnie jak w poprzednich edycjach JBO - tj. 3 mln zł - 1 mln zł, tj. o 200 tys. zł mniej w stosunku do tegorocznej edycji, został przeznaczony na realizację zadań, które zaproponują mieszkańcy na płaszczyźnie ogólnomiejskiej, natomiast 1,7 mln zł na realizację projektów lokalnych w 20 obszarach konsultacyjnych, co stanowi 85 tys. zł na obszar (kwota globalnie większa o 200 tys. zł w stosunku do edycji 2018). Pozostałe 300 tys. zł (więcej o 20 tys. zł) to kwota na bieżące utrzymanie i podnoszenie jakości obiektów powstałych w ramach JBO.

Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy - w przypadku projektów ogólnomiejskich bez względu na miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku projektów lokalnych wyłącznie w ramach obszarów konsultacyjnych właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

Same zasady uległy jedynie nieznacznej modyfikacji polegającej na: poszerzeniu definicji zadania publicznego o wymóg związany z koniecznością uwzględniania zasady celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych, obostrzeniu opisu zadania inwestycyjnego warunkiem, że musi ono być kompletne i zdatne do użytku - zgodnie ze swoim przeznaczeniem, doprecyzowaniu, że możliwa na etapie oceny merytorycznej - po uzyskaniu zgody wnioskodawcy - modyfikacja zakresu rzeczowego wniosku może być jedynie nieznaczna tj. niezmieniająca w sposób istotny jego pierwotnych założeń,
wprowadzeniu ograniczenia kwotowego - do 200 tys. zł - dla projektów nieinwestycyjnych.

66 wniosków - 16 do budżetu ogólnomiejskiego i 50 do budżetu dzielnicowego, złożyli do urn mieszkańcy Jaworzna w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Po zweryfikowaniu pomysłów, mieszkańcy mogli zagłosować na 7 zadań ogólnomiejskich oraz 44 zadań lokalnych.

Głosowanie rozpoczęło się 14 września, a wyniki poznaliśmy w listopadzie. Do realizacji wybrano 22 zadań lokalnych oraz 1 projekt ogólnomiejski.

W glosowaniu ogólnomiejskim wygrał projekt „Boisko Orlik-Górnik w Dąbrowie Narodowej". Koszt wykonania zadania ma wynieść 800 tysięcy złotych. Projekt otrzymał 2759 głosów.

Wyniki z części lokalnej:

1. Azot, Stara Huta - „Rekultywacja istniejącego boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 4" - 420 głosów.
2. Bory - „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 14
w Jaworznie – Bory" - 139 głosów.
3. Byczyna, Cezarówka Dolna - „Dziedziniec szkolny w SP 20 – miejscem odpoczynku dla mieszkańców" - 497 głosów.
4. Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn - „Strefa rekreacji i rowerowego odpoczynku w dzielnicy" - 131 głosów.
5. Ciężkowice - „Zakup trybun mobilnych i sprzętu do wydarzeń scenicznych dla dzielnicy Ciężkowice" - 568 głosów.
6. Dąbrowa Narodowa - „Siłownia zewnętrzna, skok w dal i plac do street workout'u przy Szkole Podstawowej nr 8” - 389 głosów.
7. Długoszyn - „Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chropaczówka od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w kierunku
rynku w dzielnicy Długoszyn" - 85 głosów.
8. Dobra, Pieczyska - „Zestaw do ćwiczeń gimnastycznych wraz ze stołem do ping-ponga i gry w szachy na skrzyżowaniu
ul. Chocimskiej i Poniatowskiego – rozbudowa strefy rekreacyjnej" - 517 głosów.
9. Gigant, Leopold - „Doprowadzenie instalacji wodnej do istniejącego boiska do piłki nożnej w celu zraszania
murawy w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gigant" - 108 głosów.
10. Góra Piasku - „Wyposażenie ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 9 w sprzęty do aktywnej rekreacji" - 134 głosów
11. Góra Piasku - „Kultywowanie folkloru poprzez zakup strojów krakowskich dla zespołu śpiewaczego SZCZAKOWIANKI" - 78 głosów.
12. Jeleń - „Wielofunkcyjne mini boisko sportowe z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w dzielnicy Jeleń-Dąb” - 421 głosów.
13. Łubowiec - „Parking osiedlowy–zorganizowanie miejsc parkingowych w pobliżu domu działkowca Jaśmin" - 216 głosów.
14. Łubowiec - „Impreza integracyjna w osiedlu Łubowiec" - 35 głosów.
15. Niedzieliska - „Plac Street Workout przy Szkole Podstawowej nr 3" - 249 głosów.
16. Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni - „EKO oświetlenie i monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17" - 320 głosów.
17. Pańska Góra, Skałka - „Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy” - 194 głosów.
18. Pechnik, Podwale, Warpie - „Siłownia pod chmurką wraz ze strefą relaksu dla dzieci i dorosłych na Warpiu" - 176 głosów.
19. Podłęże - „Strefa rekreacji przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na osiedlu Podłęże" - 466 głosów.
20. Pszczelnik - „Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej" - 47 głosów.
21. Szczakowa - „Zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie poprzez stworzenie strefy przedszkolaka i
mini parku doświadczeń" - 353 głosów.
22. Śródmieście - „Psi skwer HAU HAU – ogrodzony wybieg dla psów z torem przeszkód – przy skrzyżowaniu ul. Matejki
i Jana Pawła II” - 222 głosów.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Jaworznie

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno Telefon 32 6181 500
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości