Budżet obywatelski Jaworzno 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Jaworzno 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 21.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.07.2018 - 31.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.09.2018
  4. Głosowanie 14.09.2018 - 28.09.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Jaworzno 2018: zasady

Z łącznej puli przeznaczonej na budżet obywatelski - podobnie jak w poprzednich edycjach JBO - tj. 3 mln zł - 1 mln zł, tj. o 200 tys. zł mniej w stosunku do tegorocznej edycji, został przeznaczony na realizację zadań, które zaproponują mieszkańcy na płaszczyźnie ogólnomiejskiej, natomiast 1,7 mln zł na realizację projektów lokalnych w 20 obszarach konsultacyjnych, co stanowi 85 tys. zł na obszar (kwota globalnie większa o 200 tys. zł w stosunku do edycji 2018). Pozostałe 300 tys. zł (więcej o 20 tys. zł) to kwota na bieżące utrzymanie i podnoszenie jakości obiektów powstałych w ramach JBO.

Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy - w przypadku projektów ogólnomiejskich bez względu na miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku projektów lokalnych wyłącznie w ramach obszarów konsultacyjnych właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

Same zasady uległy jedynie nieznacznej modyfikacji polegającej na: poszerzeniu definicji zadania publicznego o wymóg związany z koniecznością uwzględniania zasady celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych, obostrzeniu opisu zadania inwestycyjnego warunkiem, że musi ono być kompletne i zdatne do użytku - zgodnie ze swoim przeznaczeniem, doprecyzowaniu, że możliwa na etapie oceny merytorycznej - po uzyskaniu zgody wnioskodawcy - modyfikacja zakresu rzeczowego wniosku może być jedynie nieznaczna tj. niezmieniająca w sposób istotny jego pierwotnych założeń,
wprowadzeniu ograniczenia kwotowego - do 200 tys. zł - dla projektów nieinwestycyjnych.

66 wniosków - 16 do budżetu ogólnomiejskiego i 50 do budżetu dzielnicowego, złożyli do urn mieszkańcy Jaworzna w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Głosowanie rozpocznie się 14 września.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Jaworznie

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno Telefon 32 6181 500
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości