Budżet obywatelski Jaworze 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Jaworze 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.02.2017 - 31.03.2017
  2. Głosowanie 14.04.2017 - 20.05.2017
  3. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Jaworze 2017: zasady

Łączna kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w 2017 roku wyniosła 100 tys. zł. W tym roku zostało zgłoszonych 7 projektów. Mogli je zgłaszać i głosować mieszkańcy, którzy ukończyli 16. rok życia. Głosowanie odbywało się za pomocą internetu poprzez wysłanie karty na adres: bo2017@jaworze.pl oraz papierowych kart do głosowania. Głosowanie trwało od 14 kwietnia do 20 maja. Wyjętych kart z urny 771, uprawnionych do głosownia 5948 osób. Można było oddać dwa głosy. Jeden na zadania nieinwestycyjne i jeden na zadania inwestycyjne.

Bezapelacyjnym zwycięzcą tegorocznego głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego był projekt pt. "Gimnazjalisto! TRZYMAJ SIĘ!", którego celem ma być wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej na szkolnych korytarzach w jeszcze-Gimnazjum - koszt: 25 tysięcy złotych. Zagłosowało na niego 196 osób.
Ponadto przeszły także:
2) Projekt obywatelski zakładający Zarurowanie odcinka rowu przydrożnego i montaż przepustu na skrzyżowaniu ulicy Południowej z ulicą Podgórską w celu poszerzenia jezdni (24,6 tys. zł) - 161 głosów,
3) Kontynuacja poprawy porządku oraz bezpieczeństwa ruchu przy ul. Podgórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morwową do skrzyżowania z ulicą Południową obejmująca utwardzenie pobocza i wyasfaltowanie pasa o szerokości 60 cm oraz utwardzenie kamieniem i zespoleniem lepikiem drugiej strony ww odcinka ulicy Podgórskiej (24,9 tys. zł) - 109 głosów,
a także dwa projekty "miękkie":
1) Krąg Kobiet Jaworza, spotkania i warsztaty integracyjne - Warsztaty integracyjne dla kobiet (a) wiosenny warsztat zbierania ziół, wycieczka na Błatnią – dla 20 osób, (b) integracyjne spotkanie noc świętojańska z ogniskiem w Jaworzu Nałężu – dla 40 osób, (c) jesienne spotkanie z jogą – Park Zdrojowy (4,8 tys. zł) - 76 głosów,
2) Umundurowanie retro dla obsługi ręcznej sikawki konnej z XIX wieku - zakup stroju dla 7 osobowej obsługi: bluza, spodnie, hełm, pas z toporkiem oraz buty (18 tys. zł) - 69 głosów.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Jaworze

Lokalizacja: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze Telefon 33 828 66 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości