Budżet obywatelski Jaworze 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Jaworze 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.02.2018 - 16.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.03.2018 - 02.04.2018
  3. Głosowanie 03.04.2018 - 29.04.2018
  4. Realizacja projektów 01.06.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Jaworze 2018: zasady

Łączny koszt jednego projektu w 2018 roku nie mógł przekroczyć 30 000 zł brutto. W tym roku nie było podziału na projekty inwestycyjne i miękkie. Każdy mieszkaniec tym razem dysponował tylko jednym głosem. Procedura zgłaszania i wyboru wniosków trwała od 1 lutego do 16 marca 2018 roku.

Jakie zatem mogły to być projekty? Jak najbardziej inwestycyjne, remontowe zlokalizowane na terenach gminnych, chyba że wnioskodawca użyczy gminie prawa do dysponowania daną nieruchomością na co najmniej 10 lat. Wszystkie projekty muszą być zrealizowane w 2018 roku, a także być w pełni dostępne dla wszystkich jaworzan.

Ostatecznie w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego zrealizowanych zostanie pięć projektów:

ZAKUP PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH DLA KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU + SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W JAWORZU (314 głosów),

KONTYNUACJA BUDOWY CHODNIKA WZDŁUŻ UL. POŁUDNIOWEJ (185 głosów),

ZAKUP KURTYNY SCENICZNEJ DLA TEATRU W DOMU GMINNYM „POD HARENDĄ” (83 głosy),

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU (zakup urządzeń multimedialnych) (34 głosy),

JAWOROWY ZAKĄTEK ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 (33 głosy)

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Jaworze

Lokalizacja: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze Telefon 33 828 66 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości