Budżet obywatelski Jaworze 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Jaworze 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.02.2018 - 16.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.03.2018 - 02.04.2018
  3. Głosowanie 03.04.2018 - 29.04.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Jaworze 2018: zasady

Łączny koszt jednego projektu w 2018 roku nie może przekroczyć 30 000,00 zł brutto. W tym roku nie ma podziału na projekty inwestycyjne i miękkie, a do sfinansowania zostaną skierowane działania, które uzyskają kolejno największą ilość oddanych głosów. Każdy mieszkaniec będzie tym razem dysponował tylko jednym głosem. Procedura zgłaszania i wyboru wniosków trwa od 1 lutego 2018 roku do 16 marca 2018 roku (godz. 12:00).

Jakie zatem mogą to być projekty? Jak najbardziej inwestycyjne, remontowe zlokalizowane na terenach gminnych, chyba że wnioskodawca użyczy gminie prawa do dysponowania daną nieruchomością na co najmniej 10 lat. Wszystkie projekty muszą być zrealizowane w 2018 roku, a także być w pełni dostępne dla wszystkich jaworzan.

Koszty projektu muszą być oszacowane według jak najlepszej wiedzy. Wójt Gminy Jaworze zastrzega sobie odrzucenie projektu w przypadku niedoszacowania zadania, a także ograniczenia jego budżetu w przypadku jego przeszacowania. Opinia Skarbnika Gminy ma tutaj charakter wiążący.

Koszty projektów inwestycyjnych muszą podlegać wstępnej konsultacji z naczelnikiem Wydziału Rozwoju i Inwestycji. Zadanie o charakterze nieinwestycyjnym musi być przeznaczone dla ogółu mieszkańców i realizowane na terenie gminy Jaworze.

Wnioski do realizacji wybiorą mieszkańcy gminy Jaworze w drodze głosowania: osobistego: od 3 do 27 kwietnia 2018 roku
elektronicznego: od 3 do 29 kwietnia 2018 r. (do godz. 23:59).

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Jaworze

Lokalizacja: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze Telefon 33 828 66 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości